Hopp til innhold

Trondheim kommune skal gjennomgå Silje-saken

Trondheim kommune setter ned et utvalg som skal gjennomgå kommunens oppfølging av de berørte barna og deres pårørende i SIlje-saken.

Utvalget skal undersøke om kommunen kan ha opptrådt feil eller kritikkverdig.

Rapporten kommer innen utgangen av september i år.