Trondheim kino og godteriselskap

  • Olsø registrerer innstillingen

    Rune Olsø sier til NRK at han registerer at Kontrollkomiteen i Trondheim mener det er uheldig at man sitter i Bystyret, samtidig som man driver næringsvirksomhet som indirekte berører kommunen. Han mener komiteens undersøkelser viser at han fulgte loven i saken. Olsø understreker at han ikke lenger sitter i bystyret.