Tromsdals anke forkastet av Høyesterett

Bedrageridømte Christer Tromsdal får ikke behandlet ankesaken sin i Høyesterett. Han krevde at avhør av to personer i den såkalte meddommersaken skulle tas ut av etterforskningsdokumentene.

Norges Høyesterett

Høyesterett har svart på Christer Tromsdals anke.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tromsdal har vært under etterforskning for å ha bestilt et angrep på en meddommer i en straffesak. Den tidligere finansmannen har krevd at avhør av to privatetterforskere engasjert av hans forsvarere i straffesaken skulle tas ut. Tromsdal viste til straffeprosessloven, som legger ned forbud mot å motta forklaring fra advokater og andre med taushetsplikt, samt fra deres medhjelpere, om opplysninger som er blitt betrodd dem i deres stilling.

Rettslig enighet

Christer Tromsdal utenfor Oslo tingrett for å vitne.

Christer Tromsdal får ikke behandlet ankesaken sin i Høyesterett.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Høyesterett sa seg fredag enig med både lagmannsretten og tingretten i at opplysninger som er gitt til en medhjelper bare kan unntas hvis de var ment å bringes videre til advokaten. Betroelser som den siktede har gitt til en medhjelper under forutsetning om at de ikke måtte bringes videre, kan dermed brukes som bevis i saken. Nylig ble det kjent at Tromsdal har fått utsatt soningen av en straff på fire og et halvt års fengsel for grove bedragerier fordi han er for syk til å sone. Finansmannen er siktet for å motarbeide rettsvesenet etter at et ektepar ble utsatt for et angrep i boligen sin i 2012. Politiet mener Tromsdal bestilte angrepet, men at det egentlig var rettet mot en meddommer i en straffesak mot ham.

Video fra Trøndelag

Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.
Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .