Trafikkuhell på Hitra

 • Politiet undersøker åstedet

  Det blir gjort en åstedsundersøkelse på stedet, etter at en bil kjørte utfor veien på Hitra. Etterforskningen er startet for å finne årsaken til trafikkuhellet. Blant annet vil det bli tatt en rutinemessig for å avklare om føreren var ruspåvirket.

 • Bilfører lettere skadet

  En ambulanse frakter bilfører til legevakt, etter at en bil kjørte utfor veien på Hitra. Helsepersonellet melder om at det trolig er lettere skader, som smerter og skrubbsår.

 • Bilen står utenfor veien

  Bilen står utenfor veien, og er ikke til fare for andre trafikanter. Politiet har vært i kontakt med helsevesenet, men skadeomfanget er fortsatt uvisst. Det er ikke sikkert hvor mange som var i bilen da den kjørte utfor.

 • Trafikkuhell på Hitra

  Politiet melder om et trafikkuhell på Hitra. En bil er involvert. Skadeomfanget er uvisst, og nødetatene rykker ut. Det er uvisst om det er redusert framkommelighet.