Hopp til innhold

Tømmerkrise gir industrien problemer

Tømmerleverandøren Allskog klarer ikke å skaffe nok tømmer til papir- og trelastindustrien i Trøndelag. Det gir industrien store problemer.

Hogst i Krødsherad

Det hogges for lite tømmer i Midt-Norge, og det rammer industrien i regionen. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Naturvernforbundet

I år tas det ut 100.000 kubikk mindre tømmer enn i fjor. – Og det er ikke bra nok, innrømmer salgssjef Jostein Smemo i Allskog.

For en mild vinter har ført til at det er hogd mindre skog i Trøndelag, og det tærer på lagrene til tømmerleverandøren.

Jostein Smemo

Jostein Smemo er salgssjef i Allskog.

Foto: Allskog

– Vi har hatt en krevende vinter med for lite tele og for mye regn, sier Smemo. Dermed har ikke skogeierne hatt gode nok forhold til å ta ut så mye tømmer som planlagt.

Problemene rammer både papirprodusenten Norske Skog og trelastindustrien i Trøndelag, som sagbruket Moelven Van Severen i Namsos.

– Vi har en litt lavere tilgang på tømmer fra Midt-Norge, og det betyr fort dyrere råstoff inn. Da blir bunnlinja vår preget av det. Men på kort sikt klarer vi å opprettholde produksjonen, sier direktør Knut Dreier.

Moelven Van Severen i Namsos

Sagbruket Moelven Van Severen i Namsos sliter med å skaffe nok lokalt tømmer til sin produksjon.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Skogsbilveger

Salgssjef Jostein Smemo håper skogeieren tar ut mer tømmer de neste årene.

– Vi hadde gjerne sett at skogeierne kunne ha investert i flere skogsbilveger slik at vi kunne tatt ut mer tømmer fra mai til desember. Det er den vanskeligste tida for oss. Vi merker også presset fra trelastindustrien. De har en stor utfordring for å skaffe nok virke, sier Smemo.

1860-tallet

Knut Dreier

Knut Dreier er direktør ved Moelven Van Severen i Namsos.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Direktør Knut Dreier har ansvar for 65 ansatte i Namsos ved et sagbruk som har holdt det gående siden 1860-tallet. Men er avhengig av lokalt tømmer for å overleve.

– Ja det er det som er holdbart i det lange løp. Det er neppe bærekraftig å ha for lange transporter på sagtømmer til Namsos, sier Dreier.