Hopp til innhold

Tidligere ruspasient saksøker St. Olavs hospital

Siri Getz Sollie (53) går til søksmål mot sykehuset for brudd på taushetsplikt og for ærekrenkelser. Hun ønsker å ta et oppgjør med det hun kaller et holdningsproblem mot ruspasienter.

Siri Getz Sollie

SAKSØKER NÅ SYKEHUSET: Siri Getz Sollie (53) har vært mangeårig pasient under «Legemiddelassistert rehabilitering» (LAR) ved St. Olavs hospital. Hun krever «erstatning for brudd på taushetsplikten og ærekrenkelser», som det heter i søksmålet som nylig ble levert inn. Bildet er tatt i forbindelse med TV-dokumentaren «Den siste dosen» (2015), som handler om Sollies kamp for å bli helt rus- og medikamentfri.

Foto: Colorbar TV

Siri Getz Sollie og advokat Sigurd Klomsæt saksøker St. Olavs hospital og en avdelingsleder som jobber der.

Sollie har vært mangeårig pasient under «Legemiddelassistert rehabilitering» (LAR) ved sykehuset.

Hun krever «erstatning for brudd på taushetsplikten og ærekrenkelser», som det heter i søksmålet som ble levert inn nå nylig.

– At ansatte i så betrodde stillinger bryter taushetsplikten, bør få konsekvenser – selv om dette handler om vår pasientgruppe. Det eksisterer en holdning til oss ruspasienter som det er viktig at folk får kjennskap til, sier Sollie.

Avdelingsleder lekket pasientopplysninger

Sollie, som nå er 53 år gammel og mor til to, flyttet fra Oslo til Trøndelag i 1992 etter å ha vært rusavhengig i store deler av sitt liv.

I Trondheim ble hun etter hvert LAR-pasient ved på St. Olavs hospital, hvor hun i mange år fikk metadon på resept.

Etter hvert bestemte hun seg for å trappe ned på doseringen og slutte helt med metadon – denne prosessen ble fortalt i Brennpunkt-dokumentaren «Den siste dosen» (2015).

Det var i forbindelse med dokumentaren at Sollie fikk kjennskap til at en avdelingsleder ved sykehuset hadde lekket fortrolige pasientopplysninger om henne – og annen informasjon som ikke stemte.

Forelegg fra politiet

BOT: En avdelingsleder ved St. Olavs hospital fikk et forelegg på 7000 kroner av politiet i oktober 2016, for brudd på taushetsplikten.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Politiet henla saken – statsadvokaten grep inn

Sollie anmeldte april 2015 saken til politiet. De henla først saken.

Hun klaget til Fylkesmannen, som i sin tilsynssak september 2015 konkluderte med at avdelingslederen hadde brutt taushetsplikten.

På bakgrunn av Fylkesmannens konklusjon begjærte statsadvokaten at politiet skulle gjenoppta saken.

Oktober 2016 fikk avdelingslederen ved St. Olavs hospital en bot på 7000 kroner, for overtredelse av helsepersonelloven § 67 jf. § 21.

– Holdningsproblem mot ruspasienter

Som tidligere styreleder i brukerorganisasjonen LAR-Nett Norge (LNN) har Sollie i flere år jobbet med å hjelpe andre ruspasienter i helsevesenet i hele Norge.

Hun mener denne saken bekrefter det som mange andre ruspasienter har sagt til henne i flere år – at de har følt seg både trakassert, lite respektert og dårlig behandlet av enkelte ansatte.

– Det er viktig å få frem at det er mange flinke og gode mennesker som arbeider i LAR. Men nå har jeg selv fått oppleve at en avdelingsleder ved St. Olavs hospital har løyet og videreformidlet fortrolige pasientopplysninger om meg, sier Sollie.

– Det bekrefter det som jeg har lest om i flere pasientjournaler de siste årene, at det eksisterer et holdningsproblem der som bør frem i lyset.

Tor Åm

BEKLAGER: Samhandlingsdirektør Tor Åm ved St. Olavs hospital sier at sykehuset ser alvorlig på denne saken, og at brudd på taushetsplikten ikke skal skje ved sykehuset.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Sykehuset beklager og tar saken alvorlig

– Det er alvorlig når både Fylkesmannen og politiet slår fast at en ansatt hos oss har brutt taushetsplikten, det er det ingen tvil om. Dette er sterkt beklagelig, sier samhandlingsdirektør Tor Åm ved St. Olavs hospital.

– Taushetsplikten er hellig i helsevesenet. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at det blir reist tvil om hvorvidt det er sikkert for pasientene å gi oss informasjon, sier Åm.

Etter det han kjenner til, er det første gangen en ansatt ved St. Olavs hospital har fått en bot for brudd på taushetsplikten.

Tar til seg kritikken

– Har boten og søksmålet fått noen konsekvens for avdelingslederen?

– Det vil jeg ikke gå inn på, siden det er en personalsak, sier Åm.

Etter det NRK kjenner til, skal avdelingslederen ha fortsatt å arbeide i sin stilling etter at vedkommende fikk boten.

– Hva er din kommentar til at enkelte ansatte skal ha «et holdningsproblem» mot LAR-pasienter ved sykehuset?

– Det synes jeg er trist. Sånn skal vi ikke ha det. Men jeg synes det er bra at vi får dette på bordet, at noen pasienter opplever at de ikke blir lyttet til eller tatt alvorlig i vårt system. Vi må jobbe mer med hvordan vi fremstår overfor våre pasienter, sier Åm.

 Saksøker St. Olavs hospital

GÅR TIL SAK: Siri Getz Sollie har ved hjelp av advokat Sigurd Klomsæt gått til sak mot sykehuset. Her har de nettopp hatt et møte med sykehusledelsen i vinter.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Første gang St. Olav får et slikt søksmål

Samhandlingsdirektøren opplyser til NRK at det aldri har skjedd at en tidligere pasient har gått til søksmål mot sykehuset på grunn av brudd på taushetsplikten.

– Vi har nå fått søksmålet og ikke ferdigbehandlet det ennå, så dette blir et tema mellom partene i forliksrådet nå først, sier Åm.

Siste fra Trøndelag