Hopp til innhold

Ruspasienter mener de er feilmedisinert

Ruspasienter ved St. Olavs hospital klager over smertefulle bivirkninger av medisinen de får. Mange ønsker å bytte medikament, men de færreste får lov. Sykehuset i Trondheim innrømmer at deres praksis skiller seg fra andre sykehus i landet.

Rachel Halvorsen

TRE ÅR LANG KAMP: Rachel Halvorsen har nå kjempet i over tre år mot sykehuset for å få bytte medisin – som hun mener ikke hjelper henne, men som tvert imot gjør henne sykere. Halvorsen har sendt inn flere klager og fått avslag. ​

Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Rachel Halvorsen er rusavhengig. Og enda en gang er hun hasteinnlagt ved Blå Kors Lade behandlingssenter i Trondheim. Hun er blitt så syk at hun må ha hjelp til å komme seg på bena igjen.

– Nå er jeg lagt inn her for å slutte på Subutex. Nå har de endelig skjønt at det ikke går lenger. Da får de enda liv til på samvittigheten, sier Halvorsen oppgitt.

Hun er tydelig sliten og svært tynn når hun møter NRK på behandlingssenteret, sammen med sin venn Siri Getz Sollie – som har gått til søksmål mot St. Olavs hospital.

– Hadde det ikke vært for Siri, så vet jeg rett og slett ikke om jeg hadde overlevd, sier Halvorsen gråtkvalt.

Halvorsen er én av rundt 300 pasienter under «Legemiddelassistert rehabilitering» på St. Olavs hospital i Trondheim, også kjent som LAR-behandling.

Formålet med LAR-behandlingen er å forhindre overdoser og få rusavhengige vekk fra heroinbruken på gata – og få disse til å fungere på egen hånd i samfunnet, utenfor institusjonene.

– Jeg trodde at meningen med LAR var at vi skulle få bedre livskvalitet. Men se på meg da, sier Halvorsen.

Siri Getz Sollie og Rachel Halvorsen

SAMMEN GJENNOM RUSAVHENGIGHETEN: Siri Getz Sollie og Rachel Halvorsen.

Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Svært sprikende medikamentpraksis i Norge

Ifølge de nasjonale retningslinjene fra Helsedirektoratet er det først og fremst tre medikamenter som skal tilbys under LAR-behandling: Suboxone, Subutex og metadon.

Ut fra en totalvurdering veies sikkerhet mot overdoser så tungt at buprenorfin (Suboxone og Subutex, journ. anm.) bør være et førstevalg ved substitusjonsbehandling. Det skal imidlertid tas individuelle hensyn, og pasientens preferanse skal tillegges vekt.

Helsedirektoratet

LAR-behandlingen ved St. Olavs hospital skiller seg klart ut i Norge, ved den forholdsvis høye bruken av Suboxone – et medikament som mange pasienter sier gir mange smertefulle bivirkninger.

Mens LAR-behandlingen i Oslo (LAR Øst) kun bruker Suboxone til 1 av 8 pasienter, bruker LAR-behandlingen i Trondheim (LAR Midt) dette medikamentet til nesten 5 av 8 pasienter, ifølge en fersk rapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

– Ser stor forandring når folk bytter

Leder i Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune, Jan Erik Skjølås, er tett på de rusavhengige i byen.

Skjølås og hans kolleger har observert at LAR-pasientene sliter med store psykiske belastninger, som angst og selvmordstanker – ved siden av kvalme, magesmerter og hodepine. Han merker enorm forskjell når folk bytter medisin.

– Når disse skifter medikament fra Suboxone over til Subutex, som ikke inneholder nalokson, så skjer det en stor forandring. Og da tenker jeg det må være medikamentet som gjør det, sier Skjølås.

Pasientene foretrekker Subutex fremfor Suboxone, opplyser Skjølås, fordi det virker mer angstdempende. Suboxone er et kombinasjonsmedikament som inneholder den kjemiske substansen nalokson – som enkelt forklart «opphever» opiatvirkningen.

Skjølås forteller om at han bruker stadig mer tid på å hjelpe LAR-pasientene med å skrive medikamentklager til St. Olavs hospital og Fylkesmannen.

– Suboxone-klagene bare øker og øker. Jeg bruker veldig mye av arbeidstiden min på å hjelpe folk med å skrive klager, sier Skjølås.

Jan Erik Skjølås

TETT PÅ DE RUSAVHENGIGE: Leder i Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune, Jan Erik Skjølås.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Mer Suboxone i Trondheim enn i Oslo

– Det er helt tydelig på statistikken at vi har en litt annen praksis her enn andre steder i landet, innrømmer samhandlingsdirektør Tor Åm ved St. Olavs hospital.

Han forteller at medikamentvalget i LAR er faglig begrunnet.

– Det er ikke fritt valg av medikamenter. Det er legen som til syvende og sist må ta ansvaret. Våre leger er nødt til å tenke på både effekt for den enkelte pasient, men også på faren for overdose-problematikk, sier Åm, som er lydhør for kritikken som kommet.

– Vi tar denne typen innspill på blodig alvor og ser på hva det vil bety og om vi må justere vår praksis.

I høst skal en gruppe pasienter i Trondheim teste ett nytt medikament i LAR-behandlingen, forteller han.

– Det tror jeg vil være med på å ta unna en del av kritikken og problemene noen har med bivirkninger, sier Åm.

Tor Åm

LYDHØR FOR KRITIKK: – Vi tar denne typen innspill på blodig alvor og ser på hva det vil bety og om vi må justere vår praksis, sier samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital, Tor Åm.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Tre år lang kamp mot helsevesenet

Rachel Halvorsen har nå kjempet i flere år mot sykehuset for å få bytte medisin – som hun mener ikke hjelper henne, men som tvert imot gjør henne sykere.

Halvorsen har sendt inn en mengde flere klager og fått avslag. ​Nå, etter tre år med sykdom og innleggelser, ser det kanskje ut som om hennes klager blir tatt til følge.

– Jeg skal nå få begynne på et annet medikament, Dolcontin. Jeg har brukt det før, og da ble jeg så frisk at jeg faktisk klarte å gå på skole. Jeg klarte å få kontakt med familien min igjen. Men så fikk jeg ikke lov lenger av LAR. Og etter det har det ikke gått så bra, sier Halvorsen.

Har mistet mange venner

Halvorsen er en av svært få LAR-pasienter som nå får unntak til å bruke et annet medikament enn de tre som er anbefalt i de nasjonale retningslinjene.

Hun mener det er på tide at LAR-behandlerne lytter mer på sine pasienter. De bør være mer åpne for å gi andre medikamenter som faktisk fungerer for den enkelte – hvis formålet er å hjelpe folk til et mer fullverdig liv.

– Jeg velger å stå frem fordi jeg håper jeg kan være en døråpner for andre. Jeg ser hvor mye folk sliter ute på gata i byen. De er helt fortvilt. Vi går jo rundt som levende skjelett, sier Rachel Halvorsen.

– Vi kjenner begge to flere venner som har aldri fikk tilbud om Dolcontin eller noe annet medikament under LAR-behandlingen. De døde, rett og slett, sier hennes venn Siri Getz Sollie.

NRK har spurt om en kommentar fra Indivior produsenten av legemidlene Subutex og Suboxone – om de ulike bivirkningene som mange pasienter og Helse- og overdoseteamet forteller om. Indivior har ikke svart på våre henvendelser.