Hopp til innhold

Hjelper ungdom over mattekneika

«Vektorprogrammet» er et nytt, studentdrevet tiltak som skal bidra til å øke interessen og forståelsen for matematikk i ungdomsskolen.

Mattehjelp fra studenter

– Vi har større mattekompetanse enn mange ungdomsskolelærere, sier fysikkstudent Inge Madshaven.

Foto: Kristin Nordvoll Mork / NRK

Vi har hørt det før. Det er altfor få realfagstudenter i dette landet. I juli manglet vi rundt 16.000 ingeniører, og det fryktes at tallet vil bli større. Samtidig synker tallet på søknader til ingeniørstudiet.

Mange unge opplever ei «mattekneik» i løpet av ungdomsskolen. Med Vektorprogrammet ønsker realfagstudenter å hjelpe 8.- og 9. klassinger over kneika.

– Har større kompetanse enn lærerne

Mattehjelp fra studenter

64 prosent av elevene i Vektorprogrammet ønsket å blli fulgt opp videre.

Foto: Kristin Nordvoll Mork / NRK
Mattehjelp fra studenter

Kravet om gode mattekarakterer kan være en årsak til at færre studerer realfag.

Foto: Kristin Nordvoll Mork / NRK
Inge Madshaven

Fysikkstudent og Vektorassistent Inge Madshaven har fått smaken på læreryrket.

Foto: Kristin Nordvoll Mork / NRK

NTNU-studenter sendes ut til ungdoms-skoler i Trondheimsregionen, der de bidrar med kunnskap og fungerer som lærerens assistent.

Elevene får hjelp til oppgaveregning samt undervisning i mindre grupper. Slik kan matematikktimene også bli mer tilpasset ulike elevgrupper.

– Vi vet at på ungdomsskolen kan matte virke litt meningsløst, sier Inge Madshaven, som studerer teknisk fysikk ved NTNU.

Hver fredag i fire uker har han vært Vektorassistent i en 8. klasse på Vikhammer ungdomsskole.

– Vi har større mattekompetanse enn mange ungdomsskolelærere. Derfor kan vi forklare ting på en annen måte, eller vise hvordan ting fungerer i praksis.

Fornøyde elever

Høsten 2011 ble 364 elever spurt om effekten av mattehjelpen. 52 prosent følte det var lettere å få hjelp i timen, og 64 prosent ønsket å bli fulgt opp av programmet videre i grunnskolen.

– Det har vært veldig bra. Jeg har lært masse, sier åttendeklassingen Maria.

– Jeg har lært mye nytt. Hvis jeg lurer på noe, vet de svaret, sier klassekompis Bjørn Terje, som synes matte er er en av de morsomste skolefagene.

Ifølge prosjektleder for Vektorprogrammet, Gard Fostad Moe, ble 19 prosent av elevene mer motivert til å jobbe med matematikk etter at de fikk Vektor-assistanse.

Trenger mer penger

Profilansvarlig for Vektorprogrammet, Camilla Hægeland, håper nå at flere sponsorer vil komme på banen.

– Vi håper at flere forstår hva vi egentlig holder på med, sier hun.

På grunn av pengemangel fikk de ikke sendt Vektorassistenter til flere enn sju skoler i høst. De hadde håpet på ti.

– Det har vært litt vanskeligere å få sponsorer enn det vi trodde. Med den store etterspørselen etter ingeniører hadde vi håpet på større interesse.