Streiken trappes opp fra onsdag

Fra onsdag trapper fagforeningene opp konflikten. Nå skal alle ut i streik. Men klasser som skal på leirskole får fritak.

Streikevakter på Blussuvold Ungdomsskole

Streikevakter på Blussuvold Ungdomsskole.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Unio, fagforbundet og YS trapper opp til 100 prosent uttak fra onsdag morgen kl 0600. I Trondheim kommune blir 2883 flere streikende tatt ut, og antallet streikende når nesten 5000 ansatte.

Ellers i Sør-Trøndelag skal 572 flere organiserte offentlige ansatte ut i streik.

100 prosent streik

– Fra onsdag blir det ett hundre prosent uttak. Alle som kan krype og gå tas ut i streik, unntatt sykemeldte og medlemmer innefor AFP-ordningen, sier Agneta Amundsen, lokal streikeleder for Unio i Trondheim.

Hun vil ikke si noe om konsekvensene for brukerne.

– Det er opp til arbeidsgiver å opplyse om hvilke offentlige tjenester som kan opprettholdes, svarer Agneta Amundson bryskt.

Mangler oversikt

I Rådhuset lyste det kun i ett rom fredag kveld. Der sitter tre kvinner, Trondheim kommunes beredskapsteam. Leder er Anne Cathrine Moseng fra rådmannens fagstab. Hun har den håpløse oppgaven å få oversikt over hvilke konsekvenser den nye streikeopptrappingen kommer til å få.

– Vi har ennå ikke noen oversikt om konsekvensene. Vi har til nå vært opptatt av å varsle alle enhetene om hvilke ansatte som tas ut i streik fra onsdag, sier Anne Cathrine Moseng til NRK.

Det er enhetslederne som må vurdere hvordan de nye streikeuttakene rammer hver enkelt tjeneste.

– Det vi vet er at alle skoler unntatt den på sykehuset, og alle barnehager fra onsdag blir berørt i en eller annen grad, sier Moseng.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Usikkert for barnehagene

Men om det betyr stengte barnehager er det ennå for tidlig å si noe om.

– Dersom medlemmene Fagforbundet tar ut i streik jobber ved de samme barnehagene hvor Utdanningsforbundet har tatt ut førskolelærerne, så må vi stenge disse barnehagene. Men den oversikten har vi som sagt ikke ennå.

– Har du barn i en barnehage er det den barnehagen som forteller deg hvordan tilbudet blir, sier Moseng.

Bydrift og eiendom

Utenom barnehage, skole og sykehjem trappes streiken også opp ved Trondheim bydrift og Trondheim eiendom.

– Må dere stenge offentlige bygg når vedlikeholdspersonale i Trondheim Eiendom tas ut i streik?

– Det vet vi ikke ennå. Det må enhetslederne ta stilling til i hvert enkelt tilfelle.

– Vi stenger ikke uten at vi må.

I Rådhuset er det stille i gangene. Huset er helt mørkt. Unntatt på beredskapsteamets kontor.

Innvilger to av tre dispensasjonssøknader

Fagforeningene må balansere på stram line mellom å gi streiken størst mulig effekt, uten at det går ut over liv og helse. I så fall blir det tvungen lønnsnemnd, noe som betyr at streiken avblåses uten en forhandlingsløsning.

Måten de balanserer på er å innvilge dispensasjonssøknader for kommunens ulike enhetsledere. Siden streiken startet torsdag har Unio mottatt 110 søknader om dispensasjoner fra streiken. Så langt er om lag to tredeler av disse søknadene innvilget.

– Så langt har vi avslått 29 dispensasjonssøknader, sier Forskerforbundets Knut Stomsvik i den omforente streikekomitéen.

De innvilgete søknadene gjelder spesielt svake grupper.

– Vi har innvilget søknader til barn som trenger oppfølging, behandling av kreftpasienter og innenfor psykiatri.