Hopp til innhold

Store kutt ved St. Olav – må spare 200 millioner kroner

St. Olavs hospital i Trondheim må ta store kutt. Den mye omdiskuterte Helseplattformen er en av årsakene.

St. Olavs hospital

MÅ KUTTE: Det må gjennomføres store kutt ved St. Olav i Trondheim.

Foto: Roger Myren

Vi planlegger nå en kostnadsreduksjon på 200 millioner neste år, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding.

Videre står at det totale bildet viser en samlet økonomisk utfordring på cirka 500 millioner kroner. Av dette utgjør kostnader og tapte inntekter som følge av Helseplattformen cirka 150 millioner kroner.

Cirka 350 millioner kroner har i hovedsak sammenheng med høyere bemanning og høyere IKT-kostnader enn tidligere.

– Som ved andre norske sykehus har vi hatt en stor bemanningsøkning siden pandemien traff oss i 2020. Men i tillegg har St. Olav også økt bemanningen knyttet til innføringen av Helseplattformen, noe som fortsatt krever flere ansatte frem til sykehuset er i normal drift igjen, sier Aasved.

Vedtar budsjett i desember

Styret skal vedta budsjettet for 2024 i sitt møte 11. desember.

– Styret vedtar budsjettet på sykehusnivå, mens arbeidet med å identifisere innsparingene skjer ute i hele organisasjonen. Jeg vil igjen understreke hvor viktig det er at tillitsvalgte og verneombud deltar aktivt i disse prosessene. Det er bare sammen som lag at vi kan klare dette, sier Aasved.

Omfanget av innsparingene betyr også at det må bli færre ansatte, står det videre i pressemeldingen.

– Det er viktig at vi ikke mister mer tid enn nødvendig. Gjennom alle innovasjonsprosjektene og måten ledere og ansatte har håndtert pandemien og Helseplattformen, vet jeg at det finnes mye kreativitet og engasjement i sykehuset. Det er avgjørende for at vi skal komme oss ut av den krevende situasjonen så raskt som mulig, sier sykehusdirektøren.

Grethe Aasved

Sykehusdirektør Grethe Aasved

Foto: Morten Waagø / NRK