Skeptisk til rovdyrsikre gjerder

Bondelaget er uenig med Fylkesmannen om at rovdyrsikre gjerder er den beste måten å beskytte dyr på beite.

Sau i fjellet
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil ha rovdyrsikre gjerder for å hindre at sau blir tatt av blant annet bjørn.

Men Bondelaget kan ikke se for seg hvordan et slikt gjerde kan beskytte dyr på beite.

-Skal vi berge utmarksbeitet er det helt umulig å gjerde inn nok arealer til å skaffe beite til sauen i Nord-Trøndelag. Det vil kreve inngjering av nesten hele fylket og det er helt uaktuelt, sier leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Jon Trøite.

Gode erfaringer

Foreløpig er det begrensa deler av Nord-Trøndelag som er gjerda inn. 5 -6 sauebønder har så langt gått inn på ordninga. Flere andre er igang med inngjerdinga og fylkesmannen ønsker ei slik utvikling velkommen.

Best er erfaringene fra Harran i Grong, der en bonde har gjerda inn et ett tusen dekar stort område av eiendommen sin. Sist sommer slapp han 415 sauer og lam innenfor gjerdet og mistet kun fire. For bare to år siden mista den sammen bonden 135 dyr på en sesong.

Ikke god løsning for alle

Selv om rovdyrforvaltninga kan vise til slike glad-eksempel, lar ikke Bondelaget seg omvende.

-Jeg mener rovviltforvaltninga overfokuserer betydninga av rovdyrsikre gjerder, sier Trøite.

Han er mest bekymra for hva inngjerdinga får å si for reindrifta, samt for den allmenne ferdselen i skog og mark:

-Dette er ikke løsninga for alle i Nord-Trøndelag, mener han.