Hopp til innhold

Setter i gang pilot med primærhelseteam – delte meninger blant fastlegene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener at et primærhelseteam, hvor flere yrkesgrupper jobber sammen, vil kunne bidra til at fastlegene får en tryggere økonomisk grunnmur. – Kaotisk, mener flere av fastlegene.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at en del av suksessen til fastlegeordningen, er at fastlegene er selvstendig næringsdrivende.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Tidligere denne uken skrev NRK at det har vært en økning i ledige fastlegestillinger ingen søker på.

Som selvstendig næringsdrivende opplever flere fastleger at det blir vanskelig å få dekt alle driftsutgiftene.

– For unge leger som har høye lån og skal etablere seg, er dette skremmende. Det er ikke slik vi vil ha det, sier lege Nils Leraand.

lege

– Det er ikke slik vi vil ha det, sier Nils Leraand.

Foto: Helene Solheim / NRK

Nasjonal pilot

Norges populære fastlegeordning har ikke blitt rørt på 16 år, og nå bør ordningen revideres, mener fastlegene som ikke er begeistret for politikernes forslag til endringer.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tror at et primærhelseteam kan være en eventuell løsning.

– Fastlegeordningen er en veldig viktig del av norsk helsetjeneste, derfor setter vi i gang en nasjonal pilot med primærhelseteam, hvor vi prøver ut nye finansieringsmodeller. Dette skal omfatte rundt 80 fastleger, og det tror jeg blir en viktig modell for å finne ut om dette kan være en bedre måte å ha løsningen på, sier Høie til NRK.

– Stadig opp til diskusjon

Høie sier at en del av suksessen til fastlegeordningen, er at fastlegene er selvstendig næringsdrivende.

– Nå ser vi at den yngre generasjonen ønsker det annerledes, derfor vil vi prøve ut andre modeller, sier han.

– Hva tenker du om å revidere eller evaluere ordningen fra 2001, er det på tide?

– Ordningen er stadig opp til diskusjon, men nå prøver vi altså ut en pilot, sier Høie.

Det er delte meninger blant fastlegene om løsningen, da de mener det kan bli kaotisk å blande yrkesgrupper. Arbeiderpartiet tror løsningen kan være at fastlegene får flere tilbud å velge mellom.

– Fastlegene bør kunne få et alternativ om å bli ansatt som de fleste andre er, som fast ansatt i kommunen, sier helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen (Ap).

Vil ha mer tid til familie

Flere fastleger setter også spørsmålstegn ved dette forslaget, da man i kommunen vil få likt betalt, uavhengig av antall pasienter en behandler.

Den perfekte løsningen sitter de heller ikke på selv, men håpet er å få bedre tid til pasienter og familie, slik at det også blir enklere å rekruttere nye leger.

– Så kan vi heller få litt dårligere lønn per pasient, men mer grunntilskudd slik at vi iallfall står på flat mark dersom noe skulle skje, sier Nils Leraand.