Satser 100 millioner på rognkjeks

Et nytt produksjonsanlegg for rognkjeks til 100 millioner kroner bygges nå i Flatanger. Målet er å bekjempe luseproblemene i oppdrettsnæringen i hele Midt-Norge.

Rognkjeks

Rognkjeks er en effektiv bekjemper av lakselus, og skal nå produseres i stor skala i Flatanger.

Foto: Stian Holmen Lein/Bjørøya

Ole Martin Løfsnæs

Ole Martin Løfsnæs gleder seg til å ta i bruk det nye produksjonsanlegget for rognkjeks.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Lakselusa er et stort problem for oppdrettere langs hele kysten. Lusa gjør at laksen ikke vokser som den skal, og det koster penger. Men fisken rognkjeks har vist seg å være svært effektiv mot lusa fordi den spiser den direkte av laksen.

– Var en ufisk

– Vår familie har drevet med fiske av laks siden 1905, og hvis man fikk rognkjeks i nøtene ble den kastet. Den ble regnet som en ufisk. Men i dag har den en stor verdi fordi den er så effektiv mot lusa, sier Per Anton Løfsnæs som er daglig leder i Namdal Rensefisk og Bjørøya fiskeoppdrett.

Produksjonsanlegget skal bygges på Lauvsnes og bak byggingen står selskaper som Marine Harvest, Midt-Norsk Havbruk, Bjørøya fiskeoppdrett, Emilsen Fisk, Nova Sea og Aqua Gen.

Per Anton Løfsnæs

Per Anton Løfsnæs sier de samarbeider med flere selskaper i havbruksnæringen i Midt-Norge.

Foto: Kjartan Trana/NRK

– Vi må få bygd anlegget og startet produksjonen så fort som mulig. Egentlig skulle vi gjort det i går, så dette må gå fort, sier produksjonsleder Ole Martin Løfsnæs til NRK.

Anlegget i Flatanger skal forsyne havbruksnæringa i Midt-Norge med rognkjeks. Denne merkelig fisken med sugekopp og en rund klumpete kropp som alltid har fulgt villaksen og spist lus.

God effekt

– Vi fant jo fort ut at rognkjeksa hadde en god effekt på lakselusa, men det er nå håpløst å få kjøpt rognkjeks. Derfor må vi nå bygge et stort anlegg, sier Ole Martin Løfsnæs.

Oppdrettsanlegget for rognkjeks kan produsere fem-seks millioner fisk. Allerede mens bygget nå reises er de første rognkjeksungene i oppdrettskar, mens det sveises og males i rommet ved siden av.

– Vi har også en tillatelse til å drive forskning her i anlegget, og vi har med oss flere partnere som jobber med å finne ut mer om rognkjeksas samarbeid med laksen. For problemene med lakselus er store for tida, understreker Per Anton Løfsnæs.