Hopp til innhold

Rykket ut til forurensing i Nidelva i Trondheim

Brannvesenet sier de har funnet opphavet til oljesølet.

– Det er bekreftet og observert blueshine i Nidelva, sier vaktleder ved 110-sentralen i Trondheim, Eivind Schjødt.

«Blueshine» er et begrep som brukes for å omtale filmen som legger seg på vannoverflaten ved søl av olje, drivstoff og lignende.

Oljesølet skal være noen hundre meter sør for Sluppen bru i Trondheim.

Han sier at de la ut lenser ved utslippsstedet, for å unngå at det gikk videre. De har brukt tid på å etterforske hvor oljen kom fra. Olja kom fra en kum, hvor de nå har lagt ut absorberende bark for å hindre videre utslipp.

Miljøenheten i Trondheim kommune er også involvert.

Oljesøl

Forurensninga skal ha skjedd 500 meter sør for gamle Sluppen bru.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Flere enheter på steder

Stein Yttereng, innsatsleder brann, sier det nå ikke er fare for mer olje i elva.

– Vi føler at vi har kontroll på selve enden på røret, men vi har ikke kontroll på hvor det kommer fra.

Hva slags type olje kan det være?

– Det er dieselolje.

Yttereng sier kommunen nå jobber med å finne ut hvem som står bak utslippet.

Politiet jobber også med saken, og trolig kommer det fra et industriområde i Fossegrenda.

Oljeutslipp fra Nidelva

Oljen kom ut fra dette røret ved en kulvert i Fossegrenda.

Foto: Kari Sørbø / NRK
Oljelekkasje Nidaleva

Brannvesenet har drone i lufta for å undersøke omfanget av oljesølet.

Foto: Stein Roar Leite / NRK