Hopp til innhold

Reins Kloster er freda av Riksantikvaren

Reins Kloster hersket over gårder i hele Midt-Norge og har tilhørt den dansk-norske kongen. I dag er det en unik eiendom med en historie av stor nasjonal verdi. Nå er hele anlegget fredet av Riksantikvaren.

Kristiansten festning i Trondheim ble freda av Riksantikvaren i dag.# Det samme ble Reins kloster gård i Rissa. Selve klosteret er ikke intakt, men gården drives fortsatt. De siste tre hundre åra er det familien Horneman som har bodd på praktgården på Kvithyll. Vi ble med inn i det som Riksantikvaren beskriver som en nasjonalskatt.

Riksantikvaren beskriver eiendommen i Rissa som en stor nasjonalskatt. NRK LUFTFOTO/TARIQ ALISUBH

biblioteket på Reins Kloster

Biblioteket på Rein er blant de mest verdifulle i privat eie i Norge.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Anlegget har stor kulturhistorisk betydning. Det viser spor av menneskelig aktivitet fra 800-tallet som kan sees gjennom ruiner, bygninger og et stort parkanlegg som omkranser gården, sier fungerende seksjonssjef hos Riksantikvaren, Linda Veiby, til NRK.

Den første blant jurister

Helt siden 1704 har Reins Kloster gård i Rissa i Sør-Trøndelag vært i familien Hornemanns eie. De har levd og virket på gården i mer enn 300 år.

I spisestua henger bilder av de tidligere driverne på rekke og rad. Den første eieren med jordbruksutdanning var Thomas E. Horneman. Han hadde 43 husmenn og skaffet inntekt til gården.

– Stort sett alle eierne var jurister, bortsett fra Thomas. Han bygde fjøset og huset med de to tårnene. Men det triste er at han ikke tenkte på dem som kom etter, og på vedlikehold. Han skulle nok markere seg, sier kårmann på Reins Kloster gård, Fredrik Horneman, til NRK.

Skjøte fra den dansk-norske kongen

Fredrik Horneman

Fredrik Horneman overtok gården i Rissa i 1960.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Fredrik overtok Reins Kloster i 1960, og hadde en stor jobb med å renovere gården etter en lengre periode hvor den var bortforpaktet. I 1975 ble fjøset modernisert og utvidet til løsdrift som en av de første i Trøndelag.

Men familien Horneman hadde vært i Rissa lenge før Thomas' eie, og i biblioteket finnes skatter som er tatt godt vare på. Blant annet skjøte på eiendommen, fra den gangen det var i den dansk-norske kongens eie.

– Det skjøtet har vi enda og det er underskrevet av Kong Christian den femte, sier Fredrik.

202 gårder tilhørte klosteret i Rissa på den tiden, helt fra Møre til Namdalen. På gården finnes også dokumenter og korrespondanse fra Christian Hersleb Horneman, som møtte på Eidsvoll i 1814.

HØR RADIOREPORTASJEN OM REINS KLOSTER:

Adams kropp fra 1600-tallet

Riksantikvaren beskriver eiendommen som en stor nasjonalskatt. Noe av det som imponerer mest er biblioteket.

– Jeg har ikke telt over, men det er vel rundt 3000 bøker her. De er skrevet både på fransk, latin og tysk, sier han.

Anatomi-bok

Ei lærebok i anatomi fra 1600-tallet har fascinert Fredrik hele livet.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Rundt alle vegger er skinninnbundne bøker fra 1600 og 1700-tallet. En imponerende boksamling som det knapt finnes maken til i privat eie i Norge i dag.

Den boka som fascinerer Fredrik mest er ei lærebok i anatomi fra 1600-tallet. Ei forseggjort bok der man kan bla seg innover i menneskekroppen for å se hvor de indre organene ligger.

– Alt er tegnet for hånd, så dette er litt av ei bok, sier Fredrik.

Herre over Reins Kloster

Fra vinduene i biblioteket ser man kirka der slekta ligger begravd, også Thomas Horneman, som har vært forbilde for drifta av klosteret frem til i dag.

– På gravsteinen hans står det at han er herren til Reins Kloster, kanskje jeg må ha det også, ler han.

Fredrik Horneman, riksantikvar Jørn Holme og Hans Henrik Horneman

Fredrik Horneman, riksantikvar Jørn Holme og dagens eier Hans Henrik Horneman med det nyervervede fredningsdokumentet.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK