Hopp til innhold

Regulerer tomt for kjernekraft i Heim

Heim kommune har starta arbeidet med å regulere tomt for Taftøy kjernekraft. Heim har sammen med Aure kommune kjøpt arealet for 15 millioner kroner.

Reguleringsplanen skal legge grunnlaget for etablering av små modulære reaktorer, og varsel om dette er sendt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Forsvaret, Miljødirektoratet, NVE, Statnett med flere.

Fristen for å komme med innspill er 15. mai.