Raser mot mobile gasskraftverk

Naturvernforbundet raser mot regjeringas planer om å bygge såkalte mobile gasskraftverk i Midt-Norge for å avhjelpe en eventuell kraftkrise.

Dagbladet avslører i dag at regjeringa trolig vil tillate de omstridte og forurensende kraftverkene, og det får fylkeslederen i Naturvernforbundet til å se rødt.

- Vi er store motstandere av disse mobile kraftverkene som vil slippe ut fryktelig mye CO2, sier Per Flatberg.

- Panikk

Stortingets energi- og miljøkomite vil 23. mai legge fram sine forslag til løsning på den forventa kraftkrisen i Midt-Norge om noen år. Her vil gassfyrte mobile kraftverk være ett av forslagene.

Og Flatberg reagerer på at Stortinget dermed presser regjeringa til å akseptere en slik løsning før de legger fram sin handlingsplan for kraftkrisen senere i år.

- Det blir fullstendig gal rekkefølge hvis komiteen skal komme med en tilråding. Det bør de utsette til regjeringa har kommet med sitt forslag, sier Flatberg.

Han synes det ser ut som om politikerne fullstendig har mista hodet og fått panikk i forhold til kraft-situasjonen.

- Ikke noe valg

Mobile gassfyrte kraftverk forurenser mer enn kullkraftverk og er tenkt satt opp i områdene ved Tjeldbergodden og Aukra hvor gassen kommer i land fra Norskehavet. Der kobles de rett inn i strømnettet.

Seinest i forrige uke sa SVs miljøvernminister Helen Bjørnøy nei til planene, men regjeringa presses trolig til å akseptere løsningen på grunn av den akutte kraftmangelen vi kan stå overfor om noen år.

- Vi har ikke noe valg om vi skal klare å håndtere den kraftkrisa som står foran oss. Da må vi ty til det jeg kaller en nødløsning for en kort periode, sier fylkesleder Erik Seem i Nord-Trøndelag Senterparti, som altså er glad for planene om mobile gasskraftverk.

Regjeringa vil foreløpig ikke si noe om hva de vil vedta av forslag for å skaffe Midt-Norge mer kraft. Per Flatberg håper i det lengste de likevel vil si nei til de sterkt forurensende gasskraftverkene som en nødløsning for å løse kraftkrisen.