Hopp til innhold

Dette får Politiets Fellesforbund til å rase

En lærebok i samfunnsfag antyder at politiet har fordommer mot ikke-vestlige innvandrere. – Har ikke rot i fakta, svarer Politiets Fellesforbund.

Forlagskluss

Denne boka opprører Politiets Fellesforbund.

Foto: Johannes Børstad. Montasje: Martin Hammervik / NRK

Det er boken "ny agenda", samfunnsfag for videregående opplæring, politiets fellesforbund reagerer på. Under kapittelet Kriminalitet, bruker forfatterne av boka dette sitatet:

«Ikke-vestlige innvandrere er mer synlige i bybildet, og derfor blir de lettere mistenkt for lovbrudd enn nordmenn ellers.»

Dette er en av flere forklaringer som samfunnsfagboka bruker for å forklare at innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikken i Norge.

Heitmann

Leder for Politiets Fellesforbund i Nord-Trøndelag, Per Kristian Heitmann.

Foto: Johannes Børstad / NRK

Det ergrer Politiets Fellesforbund.

– Det har ikke rot i fakta. Vi jobber mye med oss selv når det gjelder etikk og kultur, og vi prøver å være objektive, sier Leder i Politiets Fellesforbund i Nord-Trøndelag, Per Kristian Heitmann.

Endret ordlyden

Boken kom først ut i 2006. Da lød sitatet:

«Innvandrerungdom er mer i politiets søkelys på grunn av fordommer hos enkelte politifolk».

Dette ble imidlertid endret i 2009 da forlaget, Cappelen Damm, fikk kritikk for å bruke sitatet.

Heitmann er likevel ikke imponert.

– Vi tar tak i den kriminaliteten vi kommer over, enten de som utfører den er norske eller kommer fra et annet land.

Godkjennes ikke av opphavet

Forklaringen i boka kommer fra en artikkel som er skrevet i 1999 av Lisbeth Myhre Lie. Hun mener Cappelen Damm ikke har grunnlag for å bruke dette som forklaringer i boka.

Redaktøren for boka, Arnt-Erik Selliaas, sier at artikkelen ble brukt uten forfatterens samtykke, men hevder boka har et godt faktagrunnlag.

– Det er hovedsakelig lektorer som skriver manusene. Vi har også konsulenter som brukes. I dette tilfellet har konsulenten, fire år etter han leste teksten første gang, gått god for formuleringen, sier Selliaas.

– Sirkelfordom

Boka, som har et opplag på omtrent åtte tusen, brukes i flere norske skoler, også i Steinkjer videregående skole der Mads Braarud er samfunnsfaglærer og fagkoordinator.

Han mener boka i seg selv er et godt eksempel på fordommer.

– Det blir en sirkelfordom. Det sies at politiet har fordommer. Men dette er korte utsagn som bærer fordommer mot politiet.

Det krever mye av lærerne som skal bruke boka i undervisning, ifølge Braarud.

– Når boka skriver dette uten å problematisere, er det viktig at man har kompetente lærere som kan bruke boken som eksempel på at fordommer er problematiske, sier Braarud.

Utdatert

– Politiet, samfunnet og menneskeheten har utviklet seg. Vi er ikke de samme som i 1999, sier Per Kristian Heitmann.

Selliaas vil nå gi Heitmann fri spalteplass på nettsidene til boka.

– Jeg oppfordrer ham til å skrive, så langt han bare vil, en poengtert kritikk av læreboka. Han skal få fri spalteplass på nettstedet til denne læreboka, sier Selliaas.

Skolebok

Dette er sammenhengen sitatet er hentet fra.

Foto: Johannes Børstad / NRK