Hopp til innhold

Politiet mente hun løy om voldtekt – ble frikjent i retten

En kvinne i 20-årene fra Trondheim er frikjent for å ha gitt uriktige opplysninger til politiet om at hun var blitt voldtatt. Sør-Trøndelag tingrett kritiserer politiets etterforskning.

Trondheim tinghus

FRIKJENT: Statsadvokaten tok ut tiltale mot kvinnen og la ned en påstand om fengsel i 30 dager. Sør-Trøndelag tingrett mener derimot det er sannsynlig at kvinnen i 20-årene ble utsatt for en voldtekt

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det var natt til søndag 25. september 2016 at politiet fikk melding om overfallsvoldtekten utenfor Bakklandet menighets omsorgssenter på Rosenborg i Trondheim.

Det ble satt i gang en omfattende etterforskning for å oppklare saken, men politiet konkluderte med at voldtekten ikke kunne ha skjedd.

Det ble tatt ut tiltale mot kvinnen og politiadvokat Marianne Høyer la ned en påstand om fengsel i 30 dager.

Sør-Trøndelag tingrett mener derimot det er sannsynlig at kvinnen i 20-årene ble utsatt for en voldtekt, og de kritiserer politiets avhør i etterforskningen.

Retten refser politiet

Store deler av avhøret med kvinnen ble avspilt i tingretten – et avhør som retten mener ikke var godt nok.

«Alt i alt hadde avhøret etter rettens vurdering ikke en slik kvalitet og innhold at det i særlig grad trekker i retning av at tiltalte ikke ble utsatt for noen voldtekt. Under hver omstendighet kan avhøret ikke tas til inntekt for at tiltalte har forklart seg med visshet om at voldtekt ikke hadde skjedd», heter det i dommen fra tingretten.

– Burde hatt forsvarer til stede

Den tiltale kvinnen hadde først status som fornærmet i saken da politiet begynte avhøret, først etter hvert under avhøret fikk hun status som mistenkt.

Retten mener politiet burde ha stanset avhøret da hennes status ble endret, slik at avhøret kunne fortsette med forsvarer til stede.

«Av avhøret fremgår det at tiltalte var både forvirret og sliten da hennes status ble endret, og at hun ikke skjønte hva endringen innebar», står det i dommen.

– Saken skapte utrygghet i byen

Marianne Høyer

Politiadvokat Marianne Høyer.

Foto: Helene Solheim / NRK

Politiet mente kvinnen i 20-årene ikke snakket sant under avhøret.

– Hun er tiltalt for å ha kommet med uriktig forklaring. Saken gjaldt en overfallsvoldtekt som fikk mye oppmerksomhet og skapte utrygghet i byen. Vi ser alvorlig på dette, uttalte politiadvokat Marianne Høyer ved voldtektsteamet i Trøndelag politidistrikt, til Adresseavisen.

Den tiltalte kvinnen ble torsdag frikjent i Sør-Trøndelag tingrett.