Hopp til innhold

Bekrefter at brannskadet mann er fullstendig pleietrengende

Som følge av hendelsen på Frøya er to ansatte ved omsorgsboligen midlertidig tatt ut av tjeneste, sier ordføreren.

Inngangspartiet til kommunehuset på Frøya. Det er vår, grønt gress og blå himmel.

KAN HA BLITT SKADET UNDER BADING: Mannen i 50-årene kan ha fått skader som følge av et bad. Her er fasaden til kommunehuset på Frøya.

Foto: Ronny Teigås

En mann i 50-årene, som bor i et kommunalt bofellesskap i Frøya i Trøndelag, er innlagt på Haukeland sykehus med brannskader.

Først ble mannen sendt i ambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim 27. april, med det som av helsepersonell vurderte som akutt sykdom.

Mistanken om at mannen fikk skadene som følge av et bad, kom først fire dager etter at mannen ble syk.

Fredag kveld kan ordfører i Frøya kommune, Kristin Strømskag (H), fortelle at den skadde mannen er fullstendig pleietrengende, og at han ikke har språk.

– Han er ikke i stand til å ta seg et bad på egen hånd.

Som følge av situasjonen er to ansatte tilknyttet omsorgsboligen tatt ut av tjeneste mens undersøkelsene pågår. Dette ble gjort allerede 1. mai.

Eksperter på brannskader fattet mistanke

Ved Haukeland jobber Norges fremste eksperter på brannskader. De har nasjonalt ansvar for å behandle alvorlige brannskader og brannskaderelaterte lidelser.

Det var de som fattet mistanke om at skadene var kommet som følge av badingen.

– Først 1. mai fikk vi beskjed fra Haukeland sykehus om at dette kunne være skader som kunne ha skyldtes et bad. Og det ble endelig bekreftet at mistanken var aktuell 4. mai fra Haukeland, sier Strømskag til NRK.

Hun påpeker at det ennå ikke er konkludert med at skadene er kommet som følge av et bad.

Men hun understreker at skadene ikke skyldtes en villet handling.

Politiet-sak

Frøya kommune varslet Statens helsetilsyn, som nå holder i saken. Også Statsforvalteren i Trøndelag er koblet inn.

I tillegg har politiet opprettet undersøkelsessak.

– Vi har startet arbeidet for å få klarlagt hva som har skjedd, sier lensmann Tor Kristian Haugan i Orkdal tjenesteenhet.

Utover det ønsker ikke politiet å kommentere saken per nå.

Kommunen har startet gjennomgang av prosedyrene sine og det tekniske utstyret sitt, sier ordfører Strømskag.

– Hvordan kan andre som bor i bofellesskapet være trygge på at dette ikke skjer igjen?

– Det er gjennom gjennomgangene vi har på rutiner og prosedyrer. Det er klart at dette er en veldig vanskelig situasjon for alle som jobber i tjenesten. Vi skal tilby trygge og gode tjenester til innbyggerne våre, og har ikke opplevd lignende tidligere. Vi har et stort fokus på å finne ut hva som har skjedd.

I tillegg prioriterer de å ta vare på de mange involverte, både beboere, pårørende og ansatte.

Men pårørende til andre beboere er kritiske til hvor lite og vag informasjon de har fått.

Portrettbilde av Kristin Strømskag, ordfører på Frøya. Hun ser inn i kamera, står utendørs med gress og berg bak seg.

TAR VARE PÅ ALLE INVOLVERTE: Ordfører Kristin Strømskag sier dette er en av kommunens prioriteringer nå.

Foto: Ronny Teigås

Mener lite info skaper rykter

Sikre kilder NRK har snakket med tidligere, har gitt opplysninger om hvilken kommunal enhet hendelsen skal være knyttet til.

Pårørende til beboere der skal ha fått telefon, før saken ble kjent i media, med beskjed om at noe alvorlig har skjedd. Mer enn det skal de ikke ha fått vite.

NRK har pratet med to pårørende til beboere. De er kritiske til at kommunen har kommet med så lite informasjon, og sier det skaper rykter og uro.

– Det er bra kommunen orienterer, men jeg synes orienteringen er for vag. Jeg sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Det gjør meg usikker og utrygg. Samtidig skjønner jeg kommunen står i en vanskelig situasjon, sa den ene pårørende torsdag ettermiddag.

– Jeg synes det er altfor lite informasjon. Da de ringte og fortalte at noe alvorlig hadde skjedd, stilte jeg mange spørsmål. Svarene jeg fikk var «det kan jeg ikke si» og «det kan jeg ikke svare på». Jeg ble ikke klok på noe, sa den andre.

Forstår folk blir urolige

Ordfører Strømskag har forståelse for at lite informasjon skaper stor uro.

– Jeg har stor forståelse for at det er stort infobehov rundt dette. Samtidig må kommunen ivareta personvernhensyn, sier hun.

– Hvorfor ikke mer tydelig til andre pårørende til andre beboere der?

– Det er for tidlig å kommentere hva som er årsaken til skadene. Det vi har vært opptatt av, er at pårørende innenfor dette bofellesskapet, men også alle andre pårørende, ble kontaktet og informert så langt vi kunne.

Bekrefter å ha fått varsel mandag

– Vi kan bekrefte at varsel er innkommet 3. mai, at vi har innhentet noe mer informasjon og i løpet av kort tid vil ta stilling til videre prosess i saken. Vi kan ikke si noe mer om saken nå.

Det skriver Nina Vedholm i Statens helsetilsyn i en e-post til NRK.

Fylkeslege Jan Vaage bekrefter at Statsforvalteren har fått varsel om den alvorlige hendelsen vedrørende en pasient/bruker i Frøya kommunes omsorg.

– For øyeblikket er det en sak som Statens helsetilsyn har ansvaret for. Men det er ikke usannsynlig at saken blir overført til Statsforvalteren i løpet av noen dager, sier Vaage til NRK torsdag morgen.