Hopp til innhold

Dette vil ikke Per ha utenfor stuedøra si

Per Bakke Kristiansen og naboene ser med skrekk og gru på planene for Norges lengste transportbånd for kalk. Kun meter fra husveggene vil det passere 10 millioner tonn kalk årlig, om kalkfirmaet får det som de vil.

Verdalskalk

NORGES LENGSTE: Verdalskalk har allerede et kort transportbånd for kalk på havna. De ønsker nå et 14 kilometer langt bånd til å frakte kalken fra Tromsdalen til havna.

Foto: Vegard Woll / NRK

Det er snakk om store dimensjoner når Verdalskalk vil frakte kalken sin fra et av nordeuropas største kalkforekomster.

De vil bygge et 14 kilometer langt transportbånd, som skal frakte 10 millioner tonn kalk hvert år. Det vil i så fall bli Norges lengste transportbånd for kalk.

Dette båndet planlegger de å legge rett utenfor stuedøra til Per Bakke Kristiansen på Fætta i Verdal.

– Jeg ble helt forferdet og trodde ikke det kunne være mulig at noe sånn kunne foreslås, sier Kristiansen.

Per Kristiansen

ØDELEGGER NÆRMILJØET: Per Bakke Kristiansen går sterkt imot forslaget om å legge et transportbånd for kalk noen meter utenfor huset hans. Han mener det vil ødelegge for alle på Fætta.

Foto: Vegard Woll / NRK

Støy og støv

Transportbåndet er foreslått lagt noen få meter fra stuedøra hans i to alternativer.

I det ene forslaget er det halvt nedgravd – noe som betyr at det blir bygget en tre meter høy jordvoll, som stenger utsikten.

I det andre forslaget er det lagt fem meter opp i lufta, festet på søyler.

Kristiansen raser mot begge alternativene.

– Det verste er støyen og støvet et slik transportbånd vil føre til, sier han.

Kristiansen mener transportbåndet, slik det er planlagt, vil ødelegge hele nærmiljøet på Fætta. Først og fremst for naboene og barnehagen, men også for de mange som bruker området til turer og friluftsliv.

Nå har han sammen med velforeningen i området bedt Verdalskalk legge transportbåndet langt unna husene og gatene på Fætta.

Fraktes med vogntog

I dag fraktes kalken med lastebiler den 20 kilometer lange veien fra kalkbruddet i Tromsdalen til havna i Verdal. Det betyr hundrevis av turer med vogntog lastet med tonnevis av kalkstein, hver dag.

Disse bilene vil Norcem og Verdalskalk nå bytte ut med et transportbånd og har startet planleggingen. I første omgang er det lagt fram et forslag til planprogram for de første fire kilometerene med bånd.

Kalken blir solgt til flere land i Europa og fraktes dit med båt.

Håkon Mork

LANGSIKTIG: Vi må tenkte langsiktig og vet at transporten må bort fra veien. Da er transportbånd løsningen, sier Håkon Mork, som er plan- og ressurssjef i Verdalskalk.

Foto: Vegard Woll / NRK

«Not in my back yard»

Alle i bygda vil gjerne bli kvitt tungtransporten, men plasseringen av båndet skaper altså bråk.

– Vi er en såkalt «not in my back yard»-bransje fordi alle trenger produktene våre, men ingen er nødvendigvis særlig glade for å være naboer med oss.

Det sier Håkon Mork, plan- og ressurssjef i Verdalskalk. Han forstår frustrasjonen til naboene, som har foreslått en alternativ plassering av transportbåndet.

Den går utenfor linja kommunen har satt av til transportbånd, og Mork mener det videre arbeidet vil vise om dette forslaget er gjennomførbart.

Han understreker at de nå er i gang med en prosess for å kartlegge konsekvenser og tiltak, slik at motargumentene skal komme fram.

Tromsdalen

NORDEUROPAS STØRSTE: Under kalkverket i Tromsdalen ligger en kalkforekomst på over 7 milliarder tonn.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

7 milliarder tonn kalk

Byggingen av et slikt bånd vil koste mellom en halv og én milliard kroner. Denne investeringen må forsvares. Uttaket av kalk må derfor økes for at de skal sette i gang bygging, opplyser Mork.

I dag har Verdalskalk tillatelse til å ta ut 4 millioner tonn kalk hvert år, men målet på sikt er 10 millioner tonn.

Kalkforekomsten i Verdal er beregnet til over 7 milliarder tonn, så det kan tas ut kalk i flere hundre år.

– På et eller annet tidspunkt må transporten bort fra vei, og det er det vi nå planlegger for å få til, sier Mork.

Naturvernforbundet er skeptisk til realismen

Naturvernforbundet er glad for å få transporten vekk fra veien med null utslipp. Men de stiller spørsmål ved hvor realistiske planene er.

Hvis de raskt vil bygge et transportbånd burde de ha startet planleggingen for hele båndet og ikke bare deler av det, mener Gunnar Gustad, som er leder i Naturvernforbundet i Verdal.

– Det at de velger å dele opp planleggingen i flere etapper viser bare at de egentlig ikke har det så travelt, sier Gustad.

Han viser også til at man først får vist alle ulemper og fordeler når hele strekningen blir detaljregulert, og at det er problematisk at dette ikke blir gjort.

Mork i Verdalskalk opplyser at det er mange forhold som påvirker valg av løsning på den nederste delen av traseen, og at det derfor er viktig å få en avklaring for denne delen først.

Mulig løsning

FLERE FORSLAG: Et av forslagene er å legge transportbåndet fem meter over bakken. Men naboene vil ha det halvt nedgravd og mye lenger unna boligene enn foreslått.

Foto: Illustrasjon: Asplan Viak

– Det ruller og bråker

På Fætta er velforeningen klar på hvilken avklaring de vil ha: Transportbåndet må legges langt unna boligene og det må graves halvt ned.

– Dette er ting som ruller og det bråker. Det hører vi allerede på båndet de har i dag. Støyen og støvet vil vi ikke ha ved husene våre, sier Tore Granum som er leder av velforeningen.

Han representerer 31 husstander i området, som allerede har mye industri nært inntil seg. Kværner Verdal sitt verft ligger blant annet like i nærheten av Fætta.

Siste fra Trøndelag