Babyboom på Ørlandet

Ørland kommune opplever litt av en babyboom i 2015. I første halvår vil det bli født 41 barn i kommunen, mot 51 i hele 2014.

Babyboom Ørland

Siw Amdam Kristensen (til venstre) og Camilla Eriksen er to av ørlendingene som skal føde i løpet av første halvår.

Foto: Ståle Yttrehus/NRK

Jordmor Hilde Kristin Nordaas har det veldig travelt for tiden, og for første gang på mange år er det ventelister for å få time hos henne. Hun tror babyboomen skyldes at det skjer mye positivt på Ørlandet nå.

– Kjempeartig

– Det er jo kjempeartig at vi har så mange fødende i kommunen. Det betyr mange nye innbyggere, og det er veldig bra, sier hun til NRK.

Nordaas har ikke full stilling som jordmor, og flere av dem som skal føde i løpet av våren hadde ønsket at jordmora kunne ha jobbet mer.

– Det kunne vært bedre ja, og jeg synes det er litt skremmende at det bare er to kontordager hos jordmora i uka. Det er vanskelig å få time på kort varsel, mener en av de gravide i kommunen, Siw Amdam Kristensen.

– Burde hatt full stilling

Hun skal føde sitt andre barn i februar, mens Camilla Eriksen har termin i starten på april. Hun er også betenkt over at jordmortjenesten er så lavt prioritert i kommunen.

– Det hadde vært bra om jordmora hadde hatt full stilling, slik at hun kunne følge opp de gravide enda tettere, mener Eriksen.

Jordmor Hilde Kristin Nordaas innrømmer at det er hektiske dager, og sier hun gjerne skulle hatt bedre tid til oppfølging.

– Særlig når det kommer mange flyttende hit er det viktig å skape nettverk. I tillegg er det mange unge som skal føde. Jeg kunne ha hatt svangerskapskurs, foreldreforberedende kurs og fødselsforberedende kurs. Det er også viktig å kjenne noen under svangerskapet, slik at en har en tilknytning til stedet, mener Nordaas.

Ingen lovnad

Men kommunalsjef for helse og velferd i Ørland kommune, Marit Ervik, kan ikke love økt stilling i jordmortjenesten.

– Men skjer det vesentlige endringer i tjenesten, må vi selvfølgelig vurdere det, sier Ervik til NRK.