Hopp til innhold

Ordfører: – Tankene går til Flatanger

Ordfører i Nærøy, Steinar Aspli, sier det kan bli snakk om å evakuere folk som bor på nordsiden av Ottersøy som følge av lyngbrannen.

Den kraftige vinden gjør at brannvesenet har problemer med å få kontroll på brannen på Ottersøya i Nord-Trøndelag.

Det blåser stiv kuling i området. Den kraftige vinden gjør at brannvesenet har problemer med å få kontroll på brannen.

Siste: klokken 16.30 opplyser Nærøy kommune at det ikke er fare for spredning til bebyggelse, og at det derfor ikke er nødvendig med evakuering på nåværende tidspunkt.

Steinar Aspli

Ordfører i Nærøy, Steinar Aspli, sier det blåser kraftig i området og at brannen nå sprer seg nordover på halvøya.

Foto: Espen Sandmo, NRK

– Det vi vet nå er at de seks husa det var fare for skulle bli tatt av brannen nå er trygge. De er tømt for folk, sier ordfører Aspli.

Det blåser stiv kuling i området og vinden fører brannen med seg nordover mot bebyggelsen på Ottersøy.

Sprer seg nordover

Vindretningen blåser nå brannen mot bebyggelsen på Ottersøy.

– Vinden kommer nå fra sørøst og vi må tillate oss å si at det ikke er gunstig. Brannen sprer seg nå mot sentrum av Ottersøy, sier operasjonsleder Ole Tuset.

Ordføreren sier det kan bli snakk om å evakuere de som bor der dersom brannen kommer for nærme.

– Vi driver nå og avklarer hvem som bor i husene på Ottersøy. Brannen kryper stadig nærmere husa, sier Aspli.

Brannen beveger seg nå i et kupert terreng bestående av en blanding av krattskog, lyng og snaufjell. Dersom brannen kommer seg over fjellet vil det være fare for at den når bebyggelsen på den sida.

Lyngbrann Otterøya

Tenker på Flatangerbrannen

– Det er veldig tørt og stiv kuling. Vinden kommer til å fortsetter utover ettermiddagen før det skal stilne litt ut på kvelden. Så det kan ta tid å få kontroll og dette kan fortsatt bli en større katastrofe, sier Aspli.

– Vi håper det ikke skjer, men dette er en veldig rar situasjon. Tankene går til Flatangerbrannen for noen år siden, sier Aspli.

Lyngbrannen i Nærøy

Det ryker godt i området hvor det brenner.

Foto: Kjartan Trana / NRK

NRK anbefaler