Omfattende undersøkelser av kveite i fiskefelt

Et fiskefelt vest for Sklinnadjupet utenfor Nordland er fortsatt stengt etter funn av miljøgift i kveite. Miljødirektoratet bruker store ressurser for å finne ut om det er forurensning i området.

Video Dronninga i dypet - trailer3

Det er funnet kvikksølv, dioksiner, PCB og bromerte flammehemmere i kveite i et begrenset område vest for Sklinnadypet hvor fiske er forbudt. I år skal det letes etter en mulig forurensningskilde.

Foto: Nyhetsspiller

– Vi regner med å bruke både 2018 og 2019 før vi kjenner alle årsakene til høye nivåer av miljøgifter i kveite i havområdet vest for Sklinnadjupet, sier Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Ei kartlegging av 392 kveiter fra hele norskekysten og i åpent hav fra Barentshavet i nord til Skagerak i sør fra 2013 til 2016, viste at konsentrasjonen av organiske miljøgifter økte i takt med størrelsen på fisken.

I store kveiter over 100 kilo var det svært høye nivåer av uønskede stoffer.

Men i kveite under 40 kilo, som utgjorde mer enn 80 prosent av de analyserte fiskene, var det lave nivåer av organiske miljøgifter og under fastsatte grenseverdier.

Dette er fisken som selges og spises mest.

– I den mindre fisken er det lav risiko for overskridelser, sier forsker Bente Nilsen ved NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

Skal lete etter forurensning utenfor Sklinnadjupet

Det området der det ble funnet mest kvikksølv og miljøgifter var vest for Sklinnadjupet lengst sør i Helgeland i Nordland.

Her ble det i fjor forbud mot all fangst av kveite.

Etterpå er det slått fast at giften ikke kommer fra føden til kveita.

– Det kan bety at det er en eller flere forurensningskilder i eller i nærheten av det stengte feltet. Vi skal derfor analysere prøver av sjøbunnen i området, for å sjekke mulig forurensning på havbunnen, sier Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.

Undersøker kveite langs hele kysten

I tillegg skal Havforskningsinstituttet og Mattilsynet de to neste årene undersøke kveite langs kysten av Trøndelag og sørlig del av Nordland opp til Bodø, for å få en god oversikt over situasjonen.

Som NRK tidligere har fortalt så tyder foreløpige undersøkelser på at dumping av ulike stoffer utenfor Sklinnabanken på begynnelsen av 1970-tallet, ikke er de samme som nå er funnet i kveite.

– Foreløpig vet vi ikke om det ble dumpet andre miljøgifter i området eller om avfallet kan ha inneholdt stoffet som ble funnet i kveitene. Vi undersøker dette nærmere, skriver Miljødirektoratet i et notat.

Laster kart, vennligst vent...

Miljødirektoratet leder arbeidet med å undersøke kveite langs hele kysten. Havbunnen vest for Sklinnadjupet skal undersøkes grundig for å finne ut hvorfor det ble funnet organiske miljøgifter i kveite i dette området.