Hopp til innhold

Nynorsk og bokmål sammen gir bedre språk

Personer som ofte skriver nynorsk, leser bokmål raskere enn andre, viser en ny undersøkelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim

Klasserom

Elever som bruker begge målformer lærer lettere fremmedspråk viser ny undersøkelse.

Foto: Lene Granli / NRK

Mila Vulchanova

Mila Vulchanova, professor ved NTNU

Foto: NTNU

Undersøkelsen blir presentert på Språkrådets konferanse Språkdagen 2012 i dag.

Det er professor Mila Vulchanova og Språktilegnelses- og språkprosesseringslaboratoriet ved NTNU som står bak undersøkelsen.

– Personer som bruker begge målformer er mer kreative og har større språklig bevissthet. Dette fører til at de lettere tilegner seg fremmedspråk sier Vulchanova til NRK.

Kjenner igjen flere ord

I undersøkelsen fikk 50 deltakere fra ulike kanter av landet i oppgave å kjenne igjen i alt 540 ord. Noen ord var ekte, andre var oppdiktede, og deltakerne fikk se ett ord om gangen.

Generelt kjente deltakerne igjen ord på bokmål raskere enn på nynorsk, og de som oppgav at de selv skrev nynorsk ofte, gjenkjente ord fra både bokmål og nynorsk raskere enn andre.

Skrive nynorsk bedre enn å lese

De som selv skrev nynorsk ofte, gjorde også færre feil enn andre.

Men det å lese mye nynorsk ga ikke samme effekt som det å skrive nynorsk ofte.

Resultatene ble ikke påvirket av hva slags dialektbakgrunn forsøkspersonene hadde.

– Målformene er ulike nok til å gi gevinst

Undersøkelsen bekrefter at nynorsk og bokmål er ulike nok til at man får tospråklighetsgevinster av å skrive begge, sier Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

– Internasjonal forskning har vist at personer som bruker flere språk, blir bedre til å oppfatte språklige uttrykk. Den nye undersøkelsen fra NTNU viser at personer som skriver både nynorsk og bokmål, også får disse gevinstene.

– Dette understreker hvor viktig det er at skolen inspirerer elevene til å skrive på begge målformene våre. Lesing er ikke nok

Politisk uenighet om nynorsk

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande (V). Ønsker flere nynorskbrukere

Foto: NRK

Det er imidlertid uenighet blant politikerne om nynorskens plass i skolen. Ett av partiene som hilser denne undersøkelsen velkommen er Venstre.

– Dette er et av argumentene vi har brukt lenge for at det er lurt at skolebarn lærer både nynorsk og bokmål, det sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun håper på flere rapporter som viser at elever som lærer begge målformene lettere lærer andre språk enn norsk.

I Høyre er ikke entusiasmen like stor sier stortingsrepresentant Bernt Høie.

– Dette rokker ikke ved høyres anbefaling om at den skriftlige eksamen skal være på kun en av målformene. Høie ønsker heller ikke å tvinge elever til å ha eksamen i både hovedmål og sidemål.