Hopp til innhold

Ny forskning: Å spise fisk tidlig i livet kan forebygge astma

Å spise fisk mens man er et lite barn har veldig god helsegevinst. Det viser ny, norsk forskning som konkluderer med at fisk motvirker sykdommer som astma.

Viktor Lindboe (tv) og venner ved Berg barnehage

Viktor Lindboe (t.v.) og de andre ungene i Berg private barnehage i Trondheim får et varmt måltid i barnehagen hver dag, og ofte er det fisk.

Foto: Jøte Toftaker

– Jeg syns det er ganske fenomenale funn at det betyr så mye at barnet får fisk første leveår, sier førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Torbjørn Øien.

Mens foreldre tidligere er blitt frarådet å gi barn under ett år fisk fordi barnet kunne utvikle sykdommer som allergi, har ferske forskningsresultater helt motsatt konklusjon.

Barn skal spise fisk tidlig i livet. Det gir en veldig stor helsegevinst. Og det har ikke noe å si om det er fet eller mager fisk – så lenge ungene spiser fisk.

– Hvis barnet spiser fisk én gang per uke ved ett års alder så har det ca. 30 prosent reduksjon av allergirelaterte sykdommer fram til seks års alder, sier Øien.

Kysttorsk

Torsk er en super ingrediens på matfatet til små barn allerede fra de er ett år gamle. Det er konklusjonen i en ny, norsk studie som trekker fram fisk som viktig allergiforebyggende mat.

Foto: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

Forskningsstudien ble nettopp publisert internasjonalt i forskningspublikasjonen Nutrients.

Undersøkelsen er gjort på 4000 barn som ble fulgt fra svangerskapet og fram til de var seks år og er utført av forskere ved St. Olavs hospital og NTNU.

Har veldig god effekt på eksem og astma

Barna ble fulgt fra de var i mors liv, gjennom ammeperioden, spedbarnstiden og opp til de var seks år gamle.

– Det vi ville undersøke var om det var kostholdet til mor under svangerskap og amming som betydde noe for å forebygge allergi, eller om det var barnets kosthold som betydde mest, sier Øyen.

Torbjørn Øien

– Jeg syns det er ganske fenomenale funn at det betyr så mye at barnet får fisk første leveår, sier førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Torbjørn Øien.

Foto: Jøte Toftaker / nrk

Forskerne har avdekket veldig stor forskjell på hvordan det gikk med barn som fikk fisk eller tran minst én gang i uka allerede fra ett års alder i forhold til de som spiste dette sjeldnere.

– Vi har sett på dem som har spist fisk én eller flere ganger hver uke, kontra de som spiser mindre. Det er der vi har sett de store forskjellene i helsegevinst, sier Øyen.

Trenger ikke være fet fisk

Å spise fisk hadde ikke bare en effekt på eksem, men også astma og pipende pusting ble det mindre av blant barna som spiste fisk eller fikk tran allerede fra de var rundt ett år gamle.

Reduksjonen er såpass kraftig som i intervallet 28 til 34 prosent for de ulike tilstandene.

– Vi kan ikke se at det er veldig stor forskjell i helsegevinstene om de spiser fet eller mager fisk, det vi ser er at alle typer fisk er viktig for å forebygge allergi, sier Melanie Rae Simpson postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU/St. Olavs hospital.

Ifølge veileder for spedbarnsernæring anbefales det fullamming fram til barnet er seks måneder, og så introduksjon av annen føde gradvis fra barnet er et halvt år gammelt.

Makrell

Makrell er full av fett, men det trenger ikke nødvendigvis være fet fisk som er viktigst å spise når barna er små. Helsegevinsten er stor uansett hvilken art som havner på tallerkenen så lenge det blir spist fisk minst én gang i uka.

Foto: Berge Myrene / NRK