Hopp til innhold

NTE kjøper seg opp

NTE økte i dag sin eierandel i Industrikraft Midt-Norge AS fra 10 til 40 prosent.

- Det betyr at vi får en mer aktiv rolle i arbeidet for å bygge kraftverket på Skogn, sier informasjonssjef i NTE Dagfinn Brendmo til NRK Trøndelag.

Øker eierandel

Nord-Trøndelag E-verk har i dag kjøpt de fleste av Elkems aksjer i Industrikraft Midt-Norge. Samtidig har NTE inngått avtale med Norske Skog om å ta over aksjer fra dem. Etter disse transaksjonene øker NTEs eierandel i industrikraaft Midt-Norge fra 10 til 40 prosent.

Trenger gasskraftverk

Den økte eierandelen innebærer at NTE tar en mer aktiv rolle i arbeidet for å bygge kraftverket på Skogn. NTE går tyngre inn på eiersiden ut fra en forventing om at større regionalt eierskap vil styrke IMNs prosjekt, videre vil en realisering av krafverket bidra sterkt til å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge og bidra til industriutvikling i regionen.

- Det viktigste for oss er at vi nå går mer aktivt inn for å sikre Midt-Norge kraftforsyning i framtida. Noe må gjøres og et gasskraftverk på Skogn trengs skal Midt-Norge få stor nok kraftforsyning, sier informasjonssjef i NTE Dagfinn Brendmo til NRK Trøndelag.

NTE har vært medeier i IMN siden 1999. IMN fikk i 2000 konsesjon for bygging av et kraftverk på Skogn. Kraftproduksjonen skal baseres på gass og biomasse.

Etter gjennomføring av endringene på eiersiden i IMN vil aksjonærsammensetningen bli slik:

· NTE 40 %

· Norske Skog 40 %

· Trondheim Energi 10 %

· Elkem 10 %