Hopp til innhold

En av Norges største privateide eiendommer legges ut for salg

Eierne vil selge Meraker Brug, og med det nesten hele Meråker kommune, for å sikre drifta til kunstmuseet Astrup Fearnley i Oslo. Eiendommen skal være verdt over 1,5 milliarder kroner.

Meraker brug

GEDIGEN EIENDOM: Dette er hovedgården på Meraker Brug. Eiendommen er på om lag 1,3 millioner mål, og utgjør over 90 prosent av Meråker kommune.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

I en tidligere utgave av artikkelen omtalte vi Meraker Brug som Norges største privateide eiendom. Vi er nå kjent med at dette ikke er tilfelle, og har endret teksten til en av Norges største privateide eiendommer.

Det er Dagens Næringsliv som fredag melder at Meraker Brug legges ut for salg.

Med sitt areal på 1,3 millioner mål, er den en av landets største privateide eiendommer.

Den utgjør 90 prosent av hele Meråker kommune, i tillegg til at den strekker seg inn i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

Ifølge DN har Meraker Brug en markedsverdi på mer enn 1,5 milliarder kroner.

I dag er 94 prosent av eiendommen eid av Stiftelsen Hans Rasmus Astrup og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup.

Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo har samme eiere, og det er for å sikre kapital til driften og for å kunne handle mer kunst, at Meraker Brug nå er lagt ut for salg.

Flere har allerede vist interesse

– Vi vurderer et salg for å få betydelig kapital til drifta av museet, sier styreleder Richard Arnesen i Stiftelsen Hans Rasmus Astrup til NRK.

Fredag ettermiddag forteller han at det allerede er flere privatpersoner som har vist sin interesse.

Arnesen kan ikke si noe om hvem det er snakk om.

– Vi ønsker å ha et nært forhold til kommunen i denne prosessen. Vi har hatt et godt arbeidsmessig forhold i mange, mange år, sier han.

– Hvis vi gjør noe vil vi se etter en eier som kunne tenke seg å drive akkurat som i dag – med langsiktighet.

Det er viktig fordi tidligere eier, Hans Rasmus Astrup, brukte mye krefter og tid på å bygge opp et merkbart bruk, ifølge Arnesen.

– Han tenkte langt inn i framtida. Derfor vil vi, dersom det kommer noen nye, ønske det samme av respekt for ham.

Skjermbilde fra Kartverket som viser Meraker Brug.

Området markert med gult viser delen av Meraker Brug som ligger i Meråker kommune. I tillegg eier selskapet eiendom i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

Grafikk: Kartverket

Supre eiere

Med 23 kilometer av Stjørdalselva rennende gjennom Meraker Brug, har eiendommen i lang tid vært et populært sted for både fiske og jakt. I tillegg består eiendommen av hyttetomter, alpinanlegg, skogdrift og vannkraftverk.

Styreleder i Meraker Brug, Trygve Ebbing, skryter av de nåværende eierne og mener at de har gjort sitt beste for å skape næringsvirksomhet og ringvirkninger for nærområdet.

– De har vært supre eiere for bruket i mer enn 100 år. Deres prioritet, og at de ønsker å anvende kapitalen på litt andre ting, må man ha respekt for, sier Ebbing til NRK.

Trygve Ebbing

Styreleder i Meraker Bruk, Trygve Ebbing, kaller Meraker Brug for en stor, flott og variert eiendom.

Foto: Espen Sandmo

Han håper at eventuelle nye eiere vil fortsette å investere i eiendommen.

– Jeg håper det blir noen som er like interessert i å videreutvikle virksomheten som de eierne vi har hatt så langt.

– Tror du det vil være stor interesse for å kjøpe eiendommen?

– Det går jeg ut fra, ja.

Per Hembre har vært daglig leder i Meraker Brug i 31 år.

I ett års tid har han vært kjent med at eierne vurderer salg.

– Målsetninga er å prøve å lande et salg i løpet av året, sier han.

Per Hembre, daglig leder, Meraker Brug

Per Hembre beskriver eiendommen som påkosta, i god stand og med sentral beliggenhet.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Rart å være til salgs

Kjersti Kjenes, ordfører i Meråker, ble ifølge DN orientert om salget denne uka.

Til NRK sier hun at det er mye følelser involvert.

Det er litt rart å være til salgs på denne måten, sier hun.

På grunn av at det har versert rykter om et mulig salg de siste månedene, ble hun ikke overrasket da hun ble orientert.

Men sånn er det med rykter. Du vet aldri hva det er for noe, derfor var det greit å få denne avklaringa nå.

Hun tror det er store muligheter for at det ender med salg. Men hun er spent på hvem som eventuelt legger inn bud, da det er lagt føringer for hvem som skal overta.

Kjersti Kjenes, ordfører i Meråker

Kjersti Kjenes, ordfører i Meråker kommune, sier det er mye følelser involvert i salget av Meraker Brug.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Hvem håper Meråker kommune at tar over?

Det må være noen som ønsker å investere i bygda, og som ønsker å spille på lag med Meråker kommune og tenke på hva som er viktig for utviklinga. Vi skal fortsatt bestå som egen kommune, og vi trenger å få etablert arbeidsplasser, ha gode møteplasser og vi ønsker at folk skal flytte tilbake. Så at vi gjør dette sammen i fellesskap må være hovedønsket, sier Kjenes.

Ordføreren legger til at håpet er norske eiere med hjerte for bygda.

Hva vet dere om prosessen framover?

Vi kommer til å legge ut noe agn til eventuelle interessenter. Men så får vi se da, det er de som styrer prosessen. Vi må bare sitte og følge med på hva som skjer. Det er vanskelig for oss som kommune å legge inn noe bud tenker jeg.

Flere interessenter

Flere norske finansfolk, jaktinteresserte, fiskeinteresserte og institusjoner skal allerede ha vist sin interesse i forbindelse med et eventuelt salg.

– Dette er en helt unik eiendom, sier Arne Rørå til NRK. Han er administrerende direktør i interesseorganisasjonen Norskog, og rådgiver i salgsprosessen.

– Den er stor og består av store verdier, så det er en begrenset kjøpergruppe til en slik eiendom, men det er allerede mange som har vist interesse. Å kunne kjøpe sånne skog- og utmarksområder er en sjeldenhet. Det er liksom den ene sjansen i livet.

Ifølge Rørå er alle interessenter så langt norske, men han utelukker ikke at det kan komme interesse fra utlandet også. Han ser heller ikke bort fra at Staten kan være interessert.

– Vi har jo sett at de har vist interesse for større eiendommer i Norge tidligere, så det kan jo være i dette tilfelle, uten at det er noen faktisk dialog på det nå.

Funnsjøen, Meråker

Meraker Brug er et yndet friluftsområde, hvor folk kommer for å både drive med jakt og fiske, og for stå på ski.

Foto: Stian Grasli

Rørå understreker at eierne faktisk ikke har bestemt seg for om de faktisk vil selge.

– Hovedformålet er å finansiere drift og videreutvikling ved museet, og da kan dette være en måte å gjøre det på, sier han.

– Derfor vil de ta imot alle henvendelser og se hva markedet verdsetter eiendommen til og vurdere det etter hvert.

Ikke minst er det viktig å finne den riktige eieren, som er interessert i å videreutvikle Meraker Brug og opprettholde et godt samarbeid med Meråker kommune.

– Denne eiendommen skaper mange ringvirkninger i kommunen, så de ønsker å finne en eier som vil løfte virksomheten og den gode relasjonen til lokalsamfunnet.

Naboeiendommen solgt i fjor

Meraker Brug er heller ikke den eneste store eiendommen som har blitt gjenstand for salg i det siste. I fjor kjøpte investor Bjørn Rune Gjelsten Værdalsbruket, som grenser til Meraker Brug, for mellom 800 og 900 millioner kroner:

Les også Gjelsten kjøper nesten 60 prosent av trøndersk kommune

Bjørn Rune Gjelsten

Gjelsten ble dermed eier av 58 prosent av Verdal kommune. Det 900.000 dekar store utmarksområdet er svært likt det som nå kan bli solgt i Meråker.

– De har nok litt større areal og tømmeravvirkning enn vi har, samtidig som de også er involvert i kraftproduksjon og eiendomsutvikling. Prisen på eiendommen kan derfor bli høyere enn i vårt tilfelle, sier Anders Børstad, som er daglig leder i Værdalsbruket.

Børstad mener de største verdiene i Meraker Brug ligger i skogarealene. Men legger til at det også ligger store verdier i tomtesalg og bygningsmassen.

Værdalsbruket har et godt samarbeid med Meraker Brug og Børstad er spent på hvem som eventuelt kjøper den enorme naboeiendommen.

– Dette er en type utmarkseiendom som krever en eier som tenker langsiktig, sier Børstad, som mener Gjelsten har vært et godt eksempel på det.

Bjørn Rune Gjelsten

Daglig leder i Værdalsbruket, Anders Børstad, sammen med eiendommens nye eier, Bjørn Rune Gjelsten.

Foto: Vegard Woll / NRK

Lang historie

Eiendommen som i dag er Meraker Brug har vært i Astrup-familien siden 1888.

Før den tid var deler av eiendommen faktisk eid av det danske kongehuset, og den har i lang tid blitt sett på som svært verdifull blant annet på grunn av godt laksefiske, skogdrift, kalkbrudd og kobberforekomster.

Selve selskapet Meraker Brug ble etablert i 1906.

Selv om Hans Rasmus Astrup skal ha elsket eiendommen, ser altså stiftelsen etter ham det som aller viktigst å bevare hans store interesse og livsverk for ettertiden; nemlig kunsten.

For Hans Rasmus Astrup blei kunstsamlinga sjølve livsverket som skulle sikre han billett inn i evigheita.

For Hans Rasmus Astrup ble kunstsamlinga selve livsverket som skulle sikre han billett inn i evigheten.