Mindre vind hjelper brannvesenet

Det er fremdeles ulming i lyngen på 10–15 dekar ved Østre Løsvatnet i Leksvik. Politiet opplyser at det er vindstille nå, så det er kontroll. Pr. nå er det ikke fare for hyttene. Brannhelikopter er på plass om 10 min.

Skader etter lyngbrann ved Østre Løsvatnet i Leksvik.
Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK