Millionprosjekt skal berge sjelden fugl

Hubroens eksistens skal sikres ved at farlige strømkabler fjernes. Det første millionprosjektet med å grave ned strømledninger er allerede i gang.

Hubro

Den sjeldne ugla står i fare for å bli utryddet, men fjerning av synlige kraftlinjer i hekkeområdene skal hjelpe fuglen.

Foto: Kjartan Trana/NRK

I Flatanger i Nord-Trøndelag legges flere hundre meter strømkabel nå ned i bakken for å hindre at hubro skal fly inn i ledningene.

Det er starten på en kjempeinnsats for å redde den sterkt truede uglen.

– Disse kablene er en trussel for fuglen. Den liker å sitte på slike traverser for å se etter byttedyr. I tillegg er linjene direkte skumle om den skulle fly inn i dem, sier Rolf Terje Kroglund som er forsker ved Nord Universitet.

(Saken fortsetter under bildet)

Fjerner strømkabler for hubro

Ved å grave ned og fjerne strømkabler skal man sørge for at den sjeldne hubroen overlever. Her er de i gang med et nytt prosjekt i Flatanger i Nord-Trøndelag.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Ny kunnskap

Universitetet har brukt store ressurser på å kartlegge hubroen, og dette er mye av grunnen til det nye prosjektet, forteller Paul Harald Pedersen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Halvparten av pengene kommer fra oss, via Miljødirektoratet. Den andre halvparten kommer fra Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE). Totalt vil dette tiltaket koste en million kroner. Vi har søkt på denne nasjonale potten, sier han til NRK.

Grunnen til at vi har fått disse pengene tror jeg er ny kunnskap om lokaliteter, og i tillegg samarbeidet med NTE, sier Pedersen.

Kostbar kartlegging

Fjerner strømkabler for hubro

Prosjektet er et samarbeid mellom blant andre NTE, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord Universitet.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Kroglund mener det er svært viktig å ta vare på arten, slik at fremtidige generasjoner også kan få oppleve mystikken som vår største ugle har med seg.

– Hubro er en naturarv som vi har hatt med oss i genereasjoner i Norge. Den må vi for all del ikke miste, og nye generasjoner må få oppleve den, sier han.

Hubroen var en relativt vanlig fugl 50-60 år tilbake i tid. I dag er den så sjelden at bør du ha lokalkunnskap for å kunne få et glimt av vår største ugle. Flatanger har fremdeles en liten bestand av den sjeldne fuglen, men mer enn halvparten av ungene dør i sitt første leveår. Mange krasjer i ledningene som går gjennom lufta, men nå går det altså mot bedre tider.

– Det blir mye tryggere å være hubro på disse lokalitetene når vi har gjort disse tiltakene, sier Rolf Terje Kroglund, som er forsker ved Nord Universitet.

Et samarbeid skal sørge for at hubroen overlever i Trøndelag.

VIDEO: Se tv-innslaget fra Flatanger her.