Hopp til innhold

Millionbøter for lakselus

Oppdrettsanlegg i Ytre Namdal kan måtte betale tvangsmulkt fordi det er for mye lus i anleggene.

Lakselus
Foto: Norges Jeger og Fiskerforbund

Luseproblemet er tiltagende, og Mattilsynet vil nå gå hardt tilverks og bekjempe lusa med alle tilgjengelige virkemidler, også med tvangsmidler overfor oppdrettere.

Mattilsynet har nå satt frister for når anleggene skal være fri for lus, og fristene er satt i forhold til bedriftenes nåværende planer. Mattilsynet har valgt å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at planene følges.

Pålegger avlusing med tidsfrist

Mattilsynet har fått mye kritikk for å ha vært for passive i forhold til luseproblemene i oppdrettsnæringa. Men nå har tilsynet i Namdalen pålagt selskapene Emilsen Fisk, Vikna Sjøfarm, og Midt Norsk havbruk å avluse sine oppdrettsanlegg i løpet av få dager. Hvis ikke må de betale tvangsmulkt i 100.000-kronersklassen hver dag.

Også SinkaBerg-Hansen fikk pålegg, og bedriften ble ferdig avluset innen fristen lørdag 5. desember.

Oppdrettsanlegg

Mattilsynet har nå satt frister for når anleggene skal være fri for lus.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

160.000 kroner i dagsmulkt

Firmaet Emilsen Fisk har blitt pålagt å betale 160.000 kroner daglig siden 4. desember til statskassa. Bedriften har anket avgjørelsen og derfor ikke betalt inn. Ifølge ledelsen har de ikke hatt mulighet til å overholde tidsfristen da det kun er en båt som driver med avlusning, og Emilsens Fisk står på vent.

Tvangsmulktens størrelse er ifølge Mattilsynet, fastsatt under hensyn til viktigheten av at pålegget blir gjennomført, og hvilke kostnader dette antas å medføre.

- Situasjonen for villaksen er svært alvorlig, og derfor er oppdretterne nødt til å avluse laksen i løpet av de nærmeste dagene, sier distriktssjef John Bjarne Falch i Mattilsynet.

Siste fra Trøndelag