NRK Meny
Normal

Milliardsatsing på tog og vei

Statsministeren og samferdselsministeren presenterte i dag planer for tog- og veisatsing i Trøndelag som er anslått å koste 23 milliarder kroner.

Rita Ottervik, Marit Arnstad og Jens Stoltenberg

En fornøyd trondheimsordfører ble orientert om planene for vei og jernbane av samferdselsministeren og statsministeren i dag.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

– Det er et forslag til løsning for Trønderbanen og E6 innover Nord-Trøndelag som det nå kan planlegges etter, og som vil bli vurdert i sammenheng med Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) til NRK.

Halvert reisetid

Regjeringens løsning innebærer elektrifisering av Trønderbanen, dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal samt tunnel i Forbordfjellet.

Dette vil gi en reisetid mellom Trondheim og Steinkjer på 1 time og 19 minutter.

I dag bruker toget over to timer på strekningen.

Regjeringen vil bruke 23 milliarder kroner på en kraftig opprustning av jernbanen og E6 mellom Trondheim og Steinkjer. I dag tok samferdselsministeren med seg sjefen til hjemkommunen for å presentere planene.

Samferdselsminister Marit Arnstad var tydelig stolt av planene for den 'nye' trønderbanen.

Møtefri vei

Når det gjelder biltrafikken går man for en møtefri vei fra Trondheim til Steinkjer, med fire felt mellom trønderhovedstaden og Stjørdal.

Derfra og nord til Steinkjer blir det to til tre felt, ifølge Samferdselsdepartementet.

– Det betyr ikke nødvendigvis at du får firefelts motorvei hele veien, men at det blir møtefri vei. Og at veien planlegges lagt utenfor tettsteder som Åsen, Sparbu og Røra, sier Arnstad.

Marit Arnstad og Jens Stoltenberg

Statsministeren og samferdselsministeren presenterte i dag planer for tog- og veisatsing i Trøndelag.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

23,6 milliarder

Ifølge departementet er kostnadene anslått til 23,6 milliarder kroner, 11 milliarder kroner for vei og 12,6 milliarder kroner for jernbane.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier at det kommer mye til Trøndelag fordi regionen har mange uløste oppgaver.

– Vi trenger å ruste opp Trønderbanen og veinettet. Heldigvis har vi økt med 100 milliarder kroner i den transportplanen vi er inne i, så det er jo penger til prosjekter andre steder i landet. Dette er et resultat av tidenes satsing på samferdsel som gir resultater, sier Stoltenberg.

Marit Arnstad sier at planleggingen av prosjektet starter nå.

– Og så må dét også vurderes knyttet til Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023.

Du kan lese mer om prosjektet på regjeringens nettsider.

Vil ha eldrift i 2015

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol (Ap) vil arbeide for at det kan kjøres elektriske tog på Trønderbanen allerede om tre år.

– Visjonen er staket ut, nå vet vi hva vi går mot. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få prosjektene inn i Nasjonal transportplan, og der ligger vi ikke på latsiden. Vi jobber for at det skal være mulig å åpne for el-tog i juni 2015, sier Kjerkol til NRK.

– Det er en sprek utfordring. Vi får komme tilbake til om det lar seg gjøre eller ikke når vi har lagt fram Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Nordlandsbanen

I dag går togene på Trønderbanen på diesel, men nå legges det planer for å eletrifisere strekningen.

Foto: Ole Johan Ramfjord / NRK