Hopp til innhold

Mener ny frysemetode av fisk kan få slutt på farlig avrenning på norske veier

Såkalt superkjøling av laks kan bli løsningen på problemet med trafikkfarlig avrenning fra laksetransporter. I tillegg kan oppdrettsnæringa spare over én milliard kroner.

Avrenning

TRAFIKKFARLIG AVRENNING: Søl fra lastebiler som transporterer fisk som er i ferd med å fryse inn, er et problem langs norske veier. Det blir glatt.

Foto: Statens vegvesen

– Superkjøling eliminerer behovet for is i kassene, og gir dermed rom for mer laks i hver kasse, sier forsker i Nofima, Bjørn Tore Rotabakk i en pressemelding.

Så lenge det ikke er is i kassene, er det heller ikke vann som vil renne ut av lastebilene og skape trafikkfarlige situasjoner.

I en fersk rapport fra matforskningsinstituttet Nofima er det sett på økonomiske og miljømessige effekter av superkjøling av laks.

Funnene viser store klima- og miljømessige fordeler.

I tillegg til reduserte kostnader for oppdrettsbransjen, mulighet for å ha færre lastebiler på veiene og bedre holdbarhet på fisken.

Hvis bransjen går over til superkjøling kan omkring 15 000 trailerlaster med laks, og like mange trailere i retur, tas bort fra veiene.

Les også: Over hundre lastebilsjåfører tatt i varsla storkontroll

Et kar og en beholder med rødt vann står plassert på asfalten bak en lastebil.
Et kar og en beholder med rødt vann står plassert på asfalten bak en lastebil.

Fryser ned fisken veldig fort

Superkjøling har vært et tema i mange år, men nå slår forskningsteamet fast de store fordelene ved frysemetoden, på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Saltinnholdet i fisken gjør at den kan kjøles ned til mellom -0,5 og -1,5 grader uten at den blir frossen.

Superkjøling vil si at fisken blir kjølt ned veldig fort ved hjelp av for eksempel underkjølt væske, tørris eller fryseteknologi.

Når fisken først er nedkjølt, trenger transporten videre ut av slakteriet og ut til markedet bare å holdes rundt null grader.

Laks inne på SalMar sitt foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge (Sør-Trøndelag).

Ved å superkjøle laks kan en spare både miljøet og fjerne kostnader, viser prosjektet «Nye metoder for bedre holdbarhet og mer miljøvennlig transport av lakseprodukter».

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Så lenge fisken først er godt nok kjølt ned på forhånd, trenger en ikke isen. En trenger bare litt, for å være helt sikker på at temperaturen holder seg rundt null grader helt fram til forbruker, sier forsker i Nofima, Audun Iversen til NRK.

Han viser til at uten is i kassene kan hver kasse inneholde mer fisk. Det gir i sin tur mulighet for å fylle bilene og flyene med mer fisk.

Dermed blir det behov for færre trailere eller traller.

Fisken har også vist seg å få bedre holdbarhet.

– Bedre holdbarhet kan igjen føre til at mer av fisken kan transporteres med båt i stedet for fly, sier Iversen, til NRK.

– Vi er positive. Det er bra at det forskes på dette og det er positivt med det som gir stadig bedre holdbarhet på produktet, sier kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram.

Kan spare 1,5 milliarder kroner

Forskerne bak rapporten er Audun Iversen og Bjørn Tore Rotabakk fra Nofima og Friederike Ziegler fra det svenske forskningsinstituttet Rise.

Forskerne påpeker at om hele den norske lakseproduksjonen ble superkjølt før transport, kunne næringen spart rundt 1,5 milliarder kroner årlig i transportutgifter.

Audun Iversen, forsker Nofima.

Forsker i matforskningsinstituttet Nofima, Audun Iversen, er en av tre forskere som har sett på potensialet i superkjøling av fisk.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I tillegg kan superkjøling redusere bruken av emballasje og transport med inntil 20 prosent.

– Superkjøling vil redusere kostnadene for pakking og distribusjon med nær 70 øre per kilo produsert for trailertransport til Europa. Om hele norsk lakseproduksjon ble superkjølt før transport kunne næringen altså spart rundt 1 milliard på denne transporten, sier Iversen i pressemeldingen.

De viser også til at ved flytransport er besparelsene enda større: rundt 2,70 per kilo, eller rundt en halv milliard for hele næringen.

Les også: Rekordhøy laksepris – salget til utlandet kan passere 100 milliarder

Disse åtte merdene hos Bjørøya AS i Flatanger, er til sammen verdt flere hundre millioner kroner
Disse åtte merdene hos Bjørøya AS i Flatanger, er til sammen verdt flere hundre millioner kroner

Har ikke sett på avrenning spesifikt

Daglig kjører over 350 lastebiler på norske veier med fersk oppdrettslaks.

I hver isoporkasse ligger 21 kilo laks og tre til fem kilo is.

Hvis isen ikke er frossen, renner vann ut av lastebilene og på vinterveier fryser dette igjen til trafikkfarlig is.

– Avrenning fra transporter er et problem som vi sliter med om dagen. Det er ikke noen quick fix på dette. Men tommel opp hvis en finner løsninger, sier Haram.

Oppdrettslaks

I Norge oppdrettes hovedsakelig laksefisker som atlantisk laks, regnbueørret og sjørøye. Dette er oppdrettslaks hos Cermaq.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Fisk uten is gir heller ingen avrenning fra smeltevann på trailer. Det er en trafikksikkerhetsmessig og omdømmemessig stor fordel, men den har vi ikke forsøkt å verdsette her, påpeker Bjørn-Tore Rotabakk i pressemeldingen.

– Dette er en ny teknologi som er under utprøving. Noen har begynt å ta det i bruk, men det har potensial til at flere gjør det, sier Iversen til NRK.

I en tidligere utgave av artikkelen skrev vi at fisk fryser mellom – 0,5 og -1,5 °C. Dette er endret til at fisk kan kjøles ned til mellom -0,5 og -1,5 grader uten at den blir frossen.

Siste fra Trøndelag