Mener foreldre bør bestemme når barna kan sykle til skolen

I dag kan skolene sette aldersgrenser for å bruke sykkel til og fra skolen, men regjeringa ønsker nå at foreldrene selv skal få bestemme når barna er gamle nok.

Barn sykler

Regjeringa vil la foreldrene bestemme når barna deres er klare til å sykle til skolen alene.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Det er klart at foreldrene kjenner sitt barn, men det er ikke alltid de vet hvordan barnet sykler sammen med venner for eksempel, eller om de har på seg hjelm, sier rektor ved Eberg skole i Trondheim, Marit Nordbotn til NRK.

Øver seg på sykling på skolen

Marit Nordbottn

Rektor ved Eberg skole i Trondheim, Marit Nordbotn.

Foto: Tone Gullaksen / NRK

På Eberg i Trondheim finnes det en egen sykkelbane hvor barna kan øve seg. Hittil er det skolen som har hatt ansvaret for å bestemme hvilke trinn det er som får sykle alene fra skolen og hjem.

– De lærer hvordan de skal oppføre seg ved overganger, hva de ulike skiltene betyr, hvor de har vikeplikt og hvordan trafikklysene virker, sier Nordbotn.

Men nå vil regjeringa la foreldrene bestemme og vil ta bort retten til å forby sykling for et bestemt klassetrinn. I Trondheim har de allerede åpnet for forslaget.

– Vi mener det er riktig at foreldrene skal bestemme fordi skoleveiene er forskjellig fra barn til barn, sier rådgiver i Trondheim kommune, Petter Helland til NRK.

Det kommer ikke bare an på modning, men også praktiske løsninger ved Eberg skole. Nordbotn sier at de primært ønsker at sjette og syvende trinn skal sykle, på grunn av parkeringa ved skolen.

– Vi er i dialog med Miljøpakken som skal se på adkomsten til skolen og hvordan vi kan tilrettelegge for at flere skal sykle og gå, sier hun.

– Vi henger etter

Fylkesleder Bård Morten Johansen

Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk, er uenig i Regjeringas forslag.

– Jeg mener enkelte har et litt optimistisk syn på foreldrenes evner når det gjelder å ta slike beslutninger. For selv om man kjenner sine barn, så må man forstå hvilke sikkerhetskrav som stilles på skoleveien, sier han til NRK.

Johansen mener de kravene er i ferd med å bli verre og verre.

– Vi ser at vi henger etter i forhold til å få en trygg og god skolevei. Samtidig ønsker vi jo at flest mulig skal sykle, sier han.

Mener man må tilrettelegge mer

Helge Orten

Helge Orten(H) i Transport og kommunikasjonskomiteen.

Foto: Terje Reite / NRK

Helge Orten(H) fra Transport og kommunikasjonskomiteen mener foreldrene skal ha det siste ordet.

– Det handler om tillit til at vi som foreldre faktisk tar de rette beslutningene for barna våre. Men jeg er enig med Johansen om at vi må tilrettelegge mer, slik at barna kan sykle trygt, sier han til NRK.

Selv om ei ny forskrift kommer på plass, sier Johansen i Trygg Trafikk at de kommer til å bidra til at skoleverket og foreldrene får gode råd om hvordan barna får det tryggest mulig på veiene.

– Vi holder også på å lage en veileder, sier han.

Hva mener du om saken? NRK oppfordrer til saklig debatt i kommentarfeltet.