NRK Meny
Normal

Regjeringen stanser skolenes sykkelnekt

Nilas (8) får ikke sykle til skolen, selv om foreldrene synes det er greit. Nå vil regjeringen gi foreldrene det siste ordet. Trygg trafikk frykter flere ulykker.

Nilas Jensen Bull

FORBUDT: Etter skoletid kan Nilas Jensen Bull (8) sykle så mye han vil, men ordensreglementet nekter ham å sykle til skolen. Regjeringen vil la foreldrene bestemme selv.

– Jeg bruker alltid hjelm. Og når det kommer biler, må jeg stoppe.

Nilas Jensen Bull vet hvordan han skal oppføre seg på to hjul. Men 8-åringen får ikke lov til å sykle til skolen. Vålerenga skole i Oslo er nemlig en av mange barneskoler i Norge som ikke lar de yngste barna bruke sykkelen på skoleveien.

– Vi trenger en diskusjon rundt dette, for jeg tror ikke man oppnår gode resultater gjennom forbud, sier Nilas' far, sykkelentusiasten Jens Jensen.

Jensen har syklet med sønnen siden han var liten gutt. Hadde det ikke vært for skolens forbud, hadde han latt sønnen sykle alene til skolene allerede nå.

Tar sykkelmakt fra skolene

Men nå ligger det an til at Nilas ikke må vente til han tar «sykkellappen» i 5. klasse før han kan sykle til skolen på egenhånd.

Kunnskapsdepartementet har nylig bedt Utdanningsdirektoratet endre regelverket slik at skolene ikke kan overprøve foreldrene dersom de mener at deres barn er modne nok til å sykle til og fra skolen.

Mange steder er det ikke tilrettelagt for sykling. Det er klart vi frykter at det kan skje ulykker.

Kristin Øyen, Trygg Trafikk

– Det betyr i realiteten at foreldrene får det siste ordet. Det handler om tillit til foreldrene, for det er de som er best i stand til å vurdere om deres barn kan sykle til skolen, eller ikke, sier Høyres Linda Hofstad Helleland.

Lederen i Samferdselskomiteen på Stortinget har lenge ivret for regelendringen som nå står på trappene.

– Dette vil også redusere biltrafikken rundt skolene, slik at vi styrker trafikksikkerheten. Dette har også en helsemessig side, sier hun til NRK.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Regjeringen vil frata skolene muligheten til å nekte elevene å sykle til skolen. 
Regelverket skal endres slik at foreldrene, ikke rektor, bestemmer når barna kan bruke to hjul på skoleveien.

Nyheten om at regjeringen nå vil ta sykkelmakten fra skolene blir møtt med jubel i Syklistenes landsforening. Organisasjonen har lenge kjempet for at foreldrene – ikke skolene – skal kunne bestemme.

I fjor skrev de et brev til Kunnskapsdepartementet der de krevde svar på om skolene virkelig har lov til å bestemme hvordan elevene kommer seg til skolen. Før regjeringsskiftet svarte departementet at skolene kan regulere «adgangen til å sykle til og fra skolen» siden forarbeidene til opplæringsloven slår fast at skolenes ordensreglement også gjelder skoleveien.

Trygg trafikk: Rammer de ressurssvake

Nå har altså Høyre/Frp-regjeringen sørget for en helomvending.

– Totalt sett vil dette føre til mer sykling og flinkere syklister, sier informasjonssjef i Syklistenes landsforening, Hulda Tronstad.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Linda Hofstad Helleland og Hulda Tronstad

MAKT TIL FORELDRENE: Hulda Tronstad og Linda Hofstad Helleland forteller at de har vært i kontakt med mange oppgitte foreldre som reagerer på skolenes sykkelnekt. – Vi får flere henvendelser i uken, sier Tronstad.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Men Trygg trafikk jubler ikke. Tvert imot. Kommunikasjonssjef Kristin Øyen sier til NRK at det i verste fall kan føre til flere ulykker dersom skolene ikke kan nekte de minste barna å sykle alene.

– Det er krevende å sykle, det er det første kjøretøyet man bruker. Man må forholde seg til trafikkreglene, og mange steder er det ikke tilrettelagt for sykling. Det er klart vi frykter at det kan skje ulykker, sier hun.

Øyen understreker at Trygg trafikk er en varm tilhenger av at foreldre sykler sammen med barna sine til skolen. Men hun advarer mot å frata skolene muligheten til å forby de minste barna å sykle alene.

På generelt grunnlag anbefaler Trygg trafikk at barna bør være mellom ti og tolv år gamle før de sykler alene i blandet trafikk.

Selv om enkelte foreldre kan føle seg trygge på at nettopp deres barn takler utfordringen i en yngre alder, mener Øyen det er behov for et felles regelverk.

Kristin Øyen

BEKYMRET: Kristin Øyen i Trygg trafikk mener både skolen, foreldrene og barna har godt av et felles regelverk som gjelder alle elevene.

Foto: Trygg trafikk
Rektor Lillan Wittenberg står ved sykkelstativet utenfor Vålerenga skole

TRYGGHET: Lillan Wittenberg mener skolene har behov for å regulere hvilke klassetrinn som kan sykle til skolen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Da tar man ansvar for alle barna. Jeg har selv barn på en sentrumsskole i Oslo, med en sammensatt foreldregruppe. Ikke alle sykler selv. Denne endringen tar mest hensyn til barn med ressurssterke foreldre, som sykler sammen med dem og lærer dem å sykle i trafikken. Vi er opptatt av at alle barna skal bli ivaretatt når det gjelder sikkerhet og sykkelopplæring, sier hun til NRK.

Rektor bekymret for gruppepress

Også rektoren ved Vålerenga skole, Lillan Wittenberg, er bekymret for konsekvensene av at skolene ikke kan ha et felles regelverk for alle elevene.

– Vi er redd for de elevene som ikke er modne nok til å sykle alene i trafikken. De barna som har sykkelentusiastiske foreldre som tar dem med på tur fra en tidlig alder, det er ikke de vi først og fremst er bekymret for, sier rektoren til NRK.

Wittenberg frykter det kan føre til gruppepress dersom noen foreldre lar barna sykle til skolen. Gjennom et felles sykkelforbud for alle, ønsker skolen å unngå at barna slippes ut i trafikken før de er klare for det.

– Slik har det i hvert fall vært fram til nå, sier Wittenberg.

Høyre-politiker Helleland understreker at regjeringens varslede regelendring ikke betyr at skolene ikke kan komme med klare anbefalinger til foreldrene.

– Dette kommer selvsagt til å skje i samarbeid mellom skoleledelsen, foreldreutvalgene og de enkelte foreldre. Men det skal ikke lenger være sånn at skolene kan overprøve foreldrenes rett til å ta denne avgjørelsen, sier hun.

– Skaper bedre syklister

Men før Helleland og regjeringen kan få det som de vil, må Utdanningsdirektoratet avklare ett viktig spørsmål. I dag er det nemlig slik at skolene har plikt til å forsikre elevene på skoleveien. Mange skoler har brukt dette som argument for at de ikke lar barna sykle alene før de har gjennomført sykkelopplæring og tatt «sykkelsertifikatet» når de går i 5. eller 6. klasse.

Kunnskapsdepartementet ber nå direktoratet utrede hvilke konsekvenser regelendringen får for forsikringsspørsmålet før de sender forslaget på høring.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Jens Jensen og sønnen Nilas Jensen Bull står med syklene sine utenfor Vålerenga skole

DØMMEKRAFT: Jens Jensen sykler ofte med sønnen Nilas. Han mener at han som far selv må kunne avgjøre om sønnen har de ferdighetene som trengs for å sykle til skolen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Jens Jensen, faren til 8 år gamle Nilas, håper de nye reglene kommer på plass så fort som mulig.

Han har tidligere bodd i København, og drømmer om at Oslo en dag skal bli en like god sykkelby.

– Da må flere bruke sykkelen, i stedet for bilen, til hverdags. Man skaper ikke gode, trygge syklister ved å forby barna å sykle til skolen. Det er litt stivbeint å tenke på den måten. Jeg kan se at sykkelstiene i Norge ikke er de beste, men det blir ikke bedre av man ikke bruker sykkelen. Det eneste vi oppnår da, er flere biler på veiene, sier Jensen til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger