Høyre vil ta sykkelmakt fra skolene

Høyre vil ha slutt på at rektorene kan nekte barna å sykle til skolen. – Det må foreldrene få bestemme selv, sier Linda Hofstad Helleland.

Linda Hofstad Helleland sykkelvei

BESTEMME SELV: Høyres samferdselspolitiske talskvinne, Linda Hofstad Helleland, mener både rektorer og politikere må stole på at foreldrene selv kan avgjøre når deres barn kan sykle til skolen. Her sammen med sønnen Bernhard Helleland (8) og hans kamerat Carl Brandsdal Kilen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Selv er ikke Helleland (H) i tvil om at sønnen på åtte år og hans kamerat kjenner trafikkreglene godt nok til å kunne sykle alene til skolen.

Men fram til 5. klasse må de ta bena fatt.

Lederen av Stortingets transportkomité er én av mange foreldre som opplever at ordensreglementet forbyr barn i småskolen å komme seg til skolen på to hjul.

Mener sykkelnekt over overformynderi

På Høyres landsmøte i helgen fikk hun gjennom en resolusjon som slår fast at foreldrene, ikke skolen, skal ta det valget.

– Det handler om å ha tillit til foreldrene. Det er de som kjenner ungene sine best. De kjenner skoleveien og vet om sine barn er trygge nok til å sykle til skolen, sier Helleland når NRK møter henne på barnas skolevei i Drammen.

Hun mener det vitner om overformynderi at den enkelte skoleledelse tar den avgjørelsen på vegne av foreldrene.

– Så lenge det er sykkelveier, og barna forstår trafikkbildet, mener jeg det blir feil at skolene skal kunne sette ned foten, sier hun.

Den siste reisevaneundersøkelsen viser at sykkelandelen blant ungdom gikk ned med 15 prosent fra 2005 til 2009. Helleland er bekymret over utviklingen, og mener en regelendring kan gi barna bedre sykkelvaner fra ung alder.

– Vi i Høyre mener at det er en god ting at flere barn sykler. Det er god folkehelsepolitikk, og det vil også være med på å endre norsk sykkelkultur, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Linda Hofstad Helleland

VIL SYKLE: Etter skoletid kan Bernhard Helleland og nabo og klassekamerat Carl Brandsdal Kilen sykle så mye de vil. Men til og fra skolen får de ikke lov. – Det synes vi er dumt, for vi kan trafikkreglene, sier 8-åringene.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Men Disen-rektor Grethe Kvalheim kvier seg for å la de yngste elevene sykle langs trafikkerte skoleveier. Hun styrer én av mange Oslo-skoler som har regler for når barna kan bruke sykkelen for å komme seg til skolen.

– Elever i 6. trinn har lov til å sykle til og fra skolen alene, dersom de har bestått sykkelprøven. De andre barna har kun lov til å sykle sammen med foreldrene, sier hun.

Rektor frykter ulykker

Kvalheim viser til opplæringsforskriftene, som slår fast at skolens forsikring også dekker barna når de er på vei til og fra skolen.

Hun sier de derfor har valgt å følge Trygg trafikks anbefaling om at barn bør vente til de er mellom ti og tolv år gamle før de sykler alene i trafikken. «Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde», skriver organisasjonen på sine nettsider.

Grethe Kvalheim, rektor ved Disen skole

TRENGER REGLER: Grethe Kvalheim, rektor ved Disen skole i Oslo, er glad for at hennes skole forbyr de minste barna å sykle til skolen.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Hvis alle foreldre selv skal bestemme, så blir det en ulik praksis. Jeg er ikke sikker på om elever under 6. trinn kan tolke trafikkbildet godt nok, sier hun.

– Men er ikke foreldrene i stand til å bedømme det selv?

– Selvfølgelig tror jeg at foreldrene kjenner sitt barn best, men når det blir ulik praksis, kan noen barn presse foreldrene sine med at de andre i klassen får lov. Når mange elever sykler sammen, kan de lett bli opptatt av hverandre. Dersom de da glemmer å se seg for, kan farlige situasjoner oppstå, sier rektoren.

Krever svar fra staten

Men ifølge Syklistenes landsforening er det feil å se på sykling som noe farlig.

– Jeg synes det er veldig trist at rektorer og skoleledelse begrenser barns sykling, sier Hulda Tronstad.

Informasjonssjefen forteller at de har fått tilbakemeldinger fra fortvilte foreldre som nærmest føler seg som lovbrytere når de lar barna sykle til skolen.

Noen skoler nekter elever i de laveste årstrinnene å sykle. Andre innfører totalforbud. Som Dagsavisen skrev i fjor, går enkelte rektorer så langt at de beslaglegger og låser inn syklene til barna som bryter regelverket. For noen år siden fortalte NRK om en skole i Stavanger som også nektet foreldre å sykle sammen med barna til skolen før 5. klasse.

I 2013 skrev Syklistenes Landsforening et brev til Kunnskapsdepartementet der de krevde svar på om skolene har lov til å holde på på denne måten. Departementet svarte at det i forarbeidene til opplæringsloven kommer fram at skolenes ordensreglement også gjelder skoleveien. «Sykling til og fra skolen vil naturlig omfattes av dette, for eksempel regulering av adgangen til å sykle til og fra skolen», skrev departementet før regjeringsskiftet i fjor.

Mener skolene tolker reglene feil

Hulda Tronstad

SYKKELFORKJEMPER: Færre unge sykler nå enn før, og Hulda Tronstad vil snu utviklingen. – Vi trenger skolene som en motor i det arbeidet.

Foto: Eirik Flugstad / NRK

Mandag sendte Syklistene et nytt brev til kunnskapsministren, der de særlig ber om en vurdering av om skolene kan bruke forsikringsansvaret som et argument for sykkelforbud.

– Vi vet at skoler bruker opplæringsforskriften til å nekte barn å sykle til skolen. Det mener vi er feil, sier Tronstad.

– Hvorfor er det så viktig for dere at flere barn sykler til skolen?

– Vi snakker hele tiden om at barn sitter for mye. Her vi sjansen til å la skolene gå foran og gi barna en mulighet til å sykle. Da kan de lære seg å bli glade i å sykle, i stedet for å bli glad i å kjøre bil, sier hun.

Tronstad er strålende fornøyd med vedtaket Høyre gjorde i helgen. Nå lover Helleland at de skal forsøke å finne en løsning så fort som mulig.

– Vi må se på hvordan opplæringsforskriften kan gjøres mer fleksibel, sånn at det blir opp til foreldrene å avgjøre om deres barn kan sykle til skolen, sier Helleland.

– Har du ikke forståelse for en rektor som rett og slett ikke tør slippe elevene løs i trafikken?

– Jo, jeg ser godt den bekymringen de har. Men jeg ønsker at vi skal ha en avklaring på hvor langt skolene og foreldreutvalgene kan gå i å avgjøre at barna ikke kan sykle til skolen. For meg handler det om å gi foreldrene tillit, sier Høyre-politikeren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger