NRK Meny
Normal

Mangler ferske spor i bjørnejakt i Meråker

Det er ingen ferske spor etter bjørnen i Meråker. Fellingstillatelsen ble gitt lørdag. Det kommunale jaktlaget gjenopptar jakta hvis det dukker opp nye kadaver etter bjørnen.

Bjørnen

Det er gitt fellingstillatelse på bjørn i Meråker i Nord-Trøndelag. Så langt står det kommunale jaktlaget uten flere spor enn kadaver som ble funnet i utmarka forrige uke, og jakta er satt på vent. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: Nævra, Arne / Nævra, Arne

– Det blir som å lete etter nåla i høystakken, sier leder i det kommunale skadefellingslaget i Meråker, Einar Kolden.

Lørdag ble det gitt fellingstillatelse på en bjørn i Meråker i området sør for E14. Bakgrunnen for fellingstillatelsen er at det ble funnet kadaver av sau tatt av bjørn i utmarka i området Stordalen forrige uke.

Dette er samme område hvor det ble tatt flere sauer av bjørn i fjor høst.

– Det var relativt voldsomme skader på sau i dette området i fjor. Nå er de fleste av sauene fremdeles på innmarka, og har ikke trekt fullt ut i utmarksterrenget ennå. Så alle sauene er ennå ikke i det området hvor det har vært størst tap av dyr, sier Kolden.

Bjørnespor i Saltdal - skadefellingsjakt

Dette bildet av ferskt bjørnespor er fra en bjørn i Saltdal. Jaktlaget i Meråker har så langt lite å gå etter i jakta på Bjørnen i Stordalen. Fellingstillatelsen gjelder til 16. juni.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Har åpnet grindene

Til sammen skal det slippes 5000 sau på beite i Meråker i år. Kommunen er på 13 000 kvadratkilometer. Store områder til tross, sau og bjørn har ikke gått så godt i lag i dette området.

– Mye sau er sluppet, men de fleste holder seg langs veier og på åkrer hvor det er mest grønt gress. Sauene vil bevege seg mer ut i marka og området bjørnen kan være i etter hvert som naturen kommer lengre og det blir mer mat for sauene å finne der, sier Kolden.

En av grunnene til at bjørnen ikke har tatt sauer de siste dagene kan være at den finner annen mat akkurat nå.

– Dette er et område hvor det også er mye rein i tillegg til at elgen har sine kalvinger denne tida på året, så det er mulig bjørnen har tilgang på annen mat enn bare sau for øyeblikket, sier Kolden.

Har to uker på seg

Fellingstillatelsen varer til 16. juni. Hvis bjørnen tar flere sauer innen den tid, er jaktlaget klart til å rykke ut.

– Akkurat nå kan bjørnen være over alle blåner. Men vi vet ikke. Gårdbrukerne følger godt med sauene og om det er uroligheter i flokkene som kan tyde på at det er bjørn i nærheten. I tillegg har flere satt radiobjeller på dyrene som forteller hvor sauene er, og om det kan være noe som skremmer dem, sier Kolden.

E-bjølle på sau hos Lars Nesse i Lærdal

Sauer i Meråker er utstyrt med radiobjeller slik som denne sauen i Lærdal. Med slike bjeller kan gårdbrukere følge saueflokken og registrere om det er for eksempel uroligheter blant dyra.

Foto: Jan Christian Jerving

Utmarkskonsulent i Meråker Kommune, Anne Marie Haneborg bekrefter også at man er på vakt overfor nye spor etter bjørnen, men at man for øyeblikket har lite å ta tak i.

– Det må være spor eller noe konkret å gå etter. Det er det ikke akkurat nå. Så vi avventer situasjonen, sier Haneborg.