Hopp til innhold

Lerøy bygger ny fabrikk på Hitra

Lerøy Seafood skal bygge ny fabrikk for å slakte og foredle laks på Hitra. Anlegget plasseres i Hitra Industripark - vis-a-vis den nye Hitra Kysthavn.

Hitra Industripark

Hitra Industripark på Jøstenøya

Foto: Heine Schjølberg

Fabrikken tar i bruk det nyeste av utstyr og teknologi, og er beregnet å koste mellom 600 og 700 millioner kroner når den står ferdig i mai 2018. Det nye bygget på Jøstenøya skal erstatte anleggene på Dolmøy og Hestvika, og arbeidsstokken på omlag 100 medarbeidere flyttes til det nye bygget.

Lerøy Midt-Norge

Tegning av det nye anlegget på Jøstenøya

Foto: Lerøy Midt as

Det er klart det er en stor dag for oss når morkonsernet bruker så mange hundre millioner kroner på oss. Det sier prosjektleder og produksjonsdirektør Frode Arntsen i Lerøy Midt.

Arntsen berømmer kommunen for arbeidet med industriområdet og kysthavna, og har klokkertro på at den stedlige infrastrukturen som veier, vann, avløp og strøm er god nok.

Karol Czaplis, linjeleder for pakking av laks, gleder seg:

– Vi er kjempefornøyde, det blir enklere å jobbe i en ny fabrikk enn i en fra femtitallet.

Hensikten med kysthavna er fra kommunens side å få mer av transporten av laks over fra vei til sjø.

Ordfører Ole L. Haugen

Ordfører på Hitra, Ole L. Haugen

Foto: NFKK

Ordfører Ole L.Haugen (AP) er glad og takknemlig for at planene de har visst om en tid nå konkretiseres:

Vi har jobbet med industriparken i sju år, og har allerede solgt tomter til andre i samme bransje.

Både emballasjeprodusentene BeWi og Br.Sunde har kjøpt tomt, det har også verdens største sjømatprodusent, Marine Harvest. Det er antatt at hensikten deres er å også bygge nytt slakteri/foredlingsanlegg.

Vi er i planfasen, men en eventuell belutning om å bygge ny fabrikk blir ikke tatt før våren 2017, sier infosjef Geir Holen i Marine Harvest.