Hopp til innhold

13.000 vogntog kan bli borte fra veiene

13.000 trailere med laks kan forsvinne fra norske veier i framtida. Nå skal stadig mer av laksen fraktes med båt til kontinentet.

Sjømat i Esbjerg

Søren Vlemmesen ved Esbjerg havn, Paul Ingvar Dekkerhus havnedirektør i Rørvik, og Carsten Steffensen i Blue Water Shipping håper å bruke båt for å få laks fra Trøndelag ned til Europa.

Foto: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS

Allerede før jul kan norske lakseeksportører starte arbeidet med et nytt alternativ til transport av sjømat til andre europeiske land.

Kysthavnalliansen

Det er Kysthavnalliansen, som består av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Hitra Kysthavn og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS som står bak planene om en godsrute for sjømat fra trøndelagskysten til Europa.

– Interessen fra norske oppdrettere er stor. Dette er det første prosjektet som har alle involverte med på laget. Både vareeiere, transportører og havner på norskekysten og på kontinentet, forteller havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Det er allerede etablert et nytt havneanlegg på Hitra med de nødvendige fasilitetene, mens et lignende anlegg neste år skal stå ferdig på Kråkøya havne- og industriområde nord for Rørvik.

Dansk rederi

Målet er og få til et samarbeid om båttransport med et dansk rederi til mottakerhavn i Esbjerg.

De nordtrønderske havbruksselskapene Midt-Norsk Havbruk AS og Sinkaberg-Hansen AS er interessert i å delta, og det er også holdt møter med Lerøy, Salmar og Marine Harvest.

Havbruksnæringa i Norge håper å mangedoble eksporten de nærmeste tiårene, og det norske veinettet vil bli utsatt for en voldsomt belastning hvis all denne fisken skal transporteres med trailere.

– Hvis vekstmålene skal realiseres, er vi helt avhengige av å få på plass nye transportløsninger som er bærekraftige for et allerede sprengt veinett, for miljøet og for trafikksikkerheten. Båttransport av sjømat til kontinentet medfører langt lavere CO₂-utslipp, og er samtidig høyst konkurransedyktig på transporttid og økonomi, understreker Dekkerhus.

37 timers tur

Nå venter de norske lakseeksportørene på en endelig pris fra det danske rederiet, og det er ventet en avklaring på dette i løpet av november. Går det i orden blir laksen sendt med båt fra Rørvik, via Hitra til Esbjerg. En tur på 37 timer.

– Vi snakker i første omgang om en årlig reduksjon på 13.000 vogntog langs norske landeveier, sier Paul Ingvar Dekkerhus.