Hopp til innhold

Lege granskes for 40 saker

Pasienter kan ha fått mangelfull og tilfeldig oppfølging av fastlegen. En lege i Trøndelag granskes av Statens helsetilsyn.

Statens Helsetilsyn

En lege i Trøndelag granskes av Statens helsetilsyn.

Foto: Christian Thomassen/Scanpix

Statens helsetilsyn er i ferd med å granske mellom 30 og 40 saker knyttet til kvinnens legepraksis.

Ny jobb i Trøndelag

Legen kommer fra et land i Europa, og har praktisert i Møre og Romsdal i en årrekke.

Nå har den kvinnelige legen fått seg ny jobb i en trøndersk kommune.

Ledelsen i kommunen ble først i dag klar over at legen er i ferd med å bli gransket.

– Statens helsetilsyn vil komme med en konklusjon før jul, sier fagsjef Anne Myhr.

Først da vil det bli endelig konludert med om kvinnen skal miste autorisasjonen som lege eller om hun får fortsette.

Mangelfull behandling

Helsetilsynet i Møre og Romsdal ba i februar 2011 om at Statens helsetilsyn gransket legen på bakgrunn av en rekke bekymringsmeldinger.

I rapporten fra helsetilsynet, som NRK har fått tilgang på, nevnes noen av forholdene:

  • « Når man vurderer legenes journaler er de gjennomgående svært mangelfulle og inneholder lite relevant informasjon.»
  • «Legens håndtering av pasientene fremstår som tilfeldig.»
  • «Helsetilsynet vurderer at pasientene får foreskrevet vanedannende medikamenter uten at det fremgår relevant informasjon i journalnotatene. Legen dokumenterer ikke hvilken informasjon som er gitt til pasientene, behandlingsplan, faren for avhengighet og eventuelt en nedtrappingsplan.»

Blir ikke tatt ut av praksis

Kvinnen får fortsette som lege mens granskinga pågår, fordi det ikke er funnet forhold som gjør at det er umiddelbar fare for pasientenes liv og helse.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å ta legen ut av praksis i denne saken, sier fagsjef Anne Myhr i Statens helsetilsyn.

– Vi har brukt lang tid på saksebehandlinga. Årsaken er at det hele tida har dukket opp nye forhold som må granskes, sier Myhr.

Statens Helsetilsyn

En lege i Trøndelag granskes av Statens helsetilsyn.

Foto: Christian Thomassen/Scanpix