Hopp til innhold

Utslipp fra Draugen-plattformen

Draugen-plattformen slipper ut miljøfarlig smøreolje, og har gjort det siden november i fjor. Nå er Shell innkalt til et møte i Miljødirektoratet.

Draugen

Shell klarer ikke å stanse utslipp av smøreolje fra Draugen-plattformen i Norskehavet.

Foto: Arkivfoto

Utslippene av vel 1000 kilo smøreolje fra Draugen utgjorde nesten halvparten av utslippene av de mest miljøfarlige kjemikalene på norsk sokkel i 2012.

Miljødirektoratet er svært kritisk til selskapet i et brev som er sendt til Shell i juli.

Varslet ikke om utslipp

– Dette er et av de mest miljøfarlige kjemikalier som er i bruk, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet, Hanne Marie Øren til NRK.

Hun er kritisk til at operatøren Shell ikke har varslet om utslippene. Det var Miljødirektoratet selv som oppdaget utslippet under et tilsyn på Draugen-plattformen i november i 2012.

– Shell burde gitt beskjed så snart de hadde en lekkasje som ikke er så lett å tette. Og Shell burde diskutert med oss hva som kunne vært gjort for å redusere og stanse utslippet, og hva dette vil koste, sier Øren.

Beklager

Shell beklager at de ikke har søkt om utslippstillatelse.

– Det har vært en svikt i vårt system, og det har vi startet et arbeid for å rette opp, sier kommunikasjonssjef i Shell, Kitty Eide til NRK.

Etter at Miljødirektoratet avdekket det ulovlige utslippet, opplyste Shell senere at utslippet var stanset. Men i begynnelsen av juli opplyste selskapet at det fortsatt er utslipp av smøreolje fra Draugen-plattformen.

Utslipp til 2016

Miljødirektoratet er svært kritisk til utslippene som pågår.

– Vi kaller Shell inn til et møte, for å forklare hvor alvorlig vi ser på saken. Vi vil også få selskapets vurdering av hva som kan gjøres for å bringe forholdet i orden. Etter møtet vil vi vurdere hvordan vi skal følge opp dette videre, sier direktør Ellen Hambro

Miljødirektoratet kritiserer Shell både for utslippet og for å ha gitt motstridende informasjon.

I et brev fra Shell står det at utslippet av smøreolje er lavere i år enn i fjor. I følge selskapet er det ikke mulige å redusere utslippet ytterligere før i 2016.

Oljen er så miljøfarlig at den tilhører en gruppe som kalles svarte kjemikalier. Disse kjemikaliene skal bare brukes og slippes ut unntaksvis, og utelukkende når det foreligger en tillatelse fra miljømyndighetene, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.