Kortversjon av dagens Midtnytt

Kortversjon av Midtnytt 020614