Hopp til innhold

Hjemløse katter slipper eiendomsskatt

Hjemløse katter i Trondheim slipper å betale eiendomsskatt. Det har formannskapet bestemt.

Forlatt katt
Foto: Fredrikstad Dyrehospital

Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim ( FOD) søkte i januar om fritak for eiendomsskatt.

Etter en debatt om saken konkluderte formannskapet i dag at foreningen for omplassering av dyr bedriver en samfunsnyttig jobb, og at de derfor bør slippe å betale eiendomsskatt for huset de driver virksomheten fra.

Kattene, eller rettere sagt, Foreningen for Omplassering av Dyr, sparer dermed 1154 kroner i eiendomsskatt i år.

Vanskelig å plassere

I følge bystyrets retningslinjer kan ”eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livssyn, helse, idrett og kultur” innvilges fritak.

– De er en veldedig organisasjon som gjør en viktig jobb, så de faller helt klart innenfor kritieriene for fritak, sier Tone Sofie Aglen, kommunalråd for Senterpartiet.

Driften av eiendommen til FOD er klart ikke-kommersiell. Rådmannen har imidlertid vansker med å plassere virksomheten dyreherberge/omplassering av dyr innenfor noen av de ovennevnte kategorier.

– Det mest nærliggende vil kanskje være ”helsearbeid”, men da mest knyttet til dyrehelse, skriver kommunaldirektør Håkon Grimstad i sakspapirene.

Drift av ”dyreherberge” er ingen lovpålagt oppgave for det offentlige. Det offentlige har imidlertid en interesse i at slike lokaler stilles til disposisjon. Selv om foreningen uttaler at de ikke mottar støtte fra det offentlige, kan virksomheten sies å dekke et generelt behov i samfunnet og bidra til å gavne kommunen.

– Foreningen for Omplassering av Dyr gjør en veldig viktig jobb for samfunnet. De tar seg av dyr som vi ikke tar oss av selv, så jeg synes det er helt urimelig at de skal betale eiendomsskatt, sier Aglen.

Frivillig

– Vi er en frivillig organisasjon som er avhengig av donasjoner, lotteri, loppemarkeder og støttemedlemmer. Alt av inntekter blir brukt på dyrevern og omplassering, skriver leder i FOD Trondheim, Kirsti Wangberg.