Hopp til innhold

Kan korte ned reisetiden mellom Oslo-Trondheim

En ny studie viser at det er mulig å korte ned reisetiden med tog mellom Oslo og Trondheim med to timer.

Passasjerer på togstasjon

Togturen mellom Oslo og Trondheim kan kortes ned med to timer, ifølge ny en ny studie.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Strekningen Gardermoen- Værnes er en av Europas mest trafikkerte flyruter. Nå ønsker Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen, som består av fylkes- og lokalpolitikere langs toglinja at toget skal bli mer konkurransedyktig.

En ny studie utført av Rejlers viser at det er mulig å korte ned reisetiden betraktelig.

– Studien viser at det er mulig å reise strekningen på fem timer. Det vil være en revolusjon. Jernbanen vil da ta tilbake posisjonen den har mistet, både når det gjelder godstransport og persontransport, forteller Anne Elisabeth Thoresen, leder av Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen.

Store summer

Til tross for at strekningen mellom Lillehammer og Trondheim er sentral for transport av gods og reisende mellom to landsdeler, har det ikke blitt gjort omfattende arbeid på strekningen på en god stund. Utbedringene for å korte ned reisetiden på strekningen vil koste rundt 80 millioner kroner per kilometer.

– Høyhastighetsbanen ble beregnet til 400 millioner kroner per kilometer, mens dette koster 80 per kilometer, forteller Thoresen.

Bør være realistisk

Terje Fossum

Terje Fossum, markedsansvarlig i NSB for Dovre- og Raumabanen.

Foto: NSB

Markedsansvarlig for NSB på Rauma og Dovrebanen, Terje Fossum mener at planene bør være mulig å gjennomføre.

– Det bør være realistisk. Før har det vært snakk om høyhastighetstog, men dette er mer nøkternt og vil koste kun 20 prosent av høyhastighetstog. I stedet for å bytte ut hele strekkene, retter man ut noen kurver og får noen nye tunneler, forteller Fossum.

Nytt krysningsspor og signalanlegg

Anbefalingene fra rapporten ble presentert på en pressekonferanse i dag. Medlemmene av Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen, Rejlers, Jernbaneverket og NSB deltok på møtet. Det er imidlertid flere ting som må gjøres for at det skal bli en realitet.

Blant tiltakene som blir nevnt i rapporten er ras og flomsikring, knutepunktutvikling, slik at tog kan krysse på stasjoner og nye signalanlegg.

– Forutsetningen for at dette kan bli en realitet er utbyggingen av Intercitytogene fra Oslo til Lillehammer med to spor. Der vil man klare å spare inn en time, sier Thoresen.

På strekningen mellom Lillehammer og Trondheim må det også gjøres arbeid.

Utbedringer av krysningsspor og nytt signalanlegg vil gi besparelser på strekket på rundt en time. Noen av strekningene er litt kritiske og må muligens byttes ut. For å oppnå full effekt av besparelsen bør sporet flyttes på ei strekning ved Øyer, sier Thoresen

Langt flere avganger

I tillegg til utbedringer er det også planer om langt flere avganger mellom Værnes og Gardermoen.

– Mellom Værnes og Gardermoen er 30 avganger med fly, mens bare tre togavganger. Vi har som mål om at det skal bli tolv avganger med tog daglig, forteller Terje Fossum.