Hopp til innhold

I sjokk da fostersønnen dro: – Det virket som barnevernet smugla ham ut

Frode og Margreet fikk ikke noe forvarsel før barnevernet tok fra dem fosterbarnet. Nå advarer de andre mot å bli fosterforeldre.

Frode Bjøru og Margreet Sloot

De to fosterforeldrene Frode Bjøru og Margreet Sloot fikk aldri sagt farvel med fostersønnen som kom til dem da han begynte i første klasse. Etter åtte år som fosterforeldre ble det brått slutt da to fra barnevernet hentet han.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Margreet og Frode skrev under på en fosterhjemsavtale med barnevernet da fostersønnen kom til dem for åtte år siden.

Som alle de over 8000 fosterforeldrene i Norge må de være forberedt på at avtalen kan bli sagt opp, og at omsorgen for barnet kan ta slutt.

– Det som skjedde var at barnevernet hentet han. Jeg fikk ikke snakket mer med han og jeg har ikke sett han siden. Vi visste ikke noe og jeg forsto ikke hva som skjedde. Han gikk ut døra, forteller Margreet Sloot om det som skjedde denne høstdagen i 2016.

NRK har den siste tida fortalt om andre fosterforeldre som har opplevd det samme og som sliter med å forstå hvorfor fosterbarn blir hentet så brått.

– Fosterforeldres rettigheter er ikke gode nok, sier styreleder i Norsk Fosterhjemsforening, Lene Våmartveit.

Frode og Margreet lager seg brød

Fosterforeldrene mener barnevernet ikke kan opptre på en slik måte de opplevde. Fylkesmannen konkluderer med at barnevernet ikke har opptrådt ulovlig. Nå klager de saken inn for Sivilombudsmannen.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Barnevernet måtte rekke ferja

De to fosterforeldrene fra Trøndelag reagerer sterkt på barnevernets fremgangsmåte.

– Det er uforståelig. Slik skal det ikke være. Slik skal barnevernet ikke behandle barn og fosterforeldre, sier Margreet.

Hun forteller at hun var i sjokk over det som skjedde.

– Først trodde jeg ikke det var sant. De satt ett kvarter sammen med meg. Jeg spurte hva som foregikk. De turde knapt å se meg i øynene og snakket bare om den psykiske helsa til gutten. De kunne ikke si noe mer og sa de måtte rekke ferja.

NRK har vært i kontakt med nåværende fostermor og gutten som sier han ikke ble smuglet ut, men at han frivillig gikk ut døra. Guttens nåværende fostermor forteller at gutten selv ønsket å flytte fra sine tidligere fosterforeldre.

De turde knapt å se meg i øynene og snakket bare om den psykiske helsa til gutten. De kunne ikke si noe mer og sa de måtte rekke ferja.

Margreet Sloot

Anbefaler ingen å bli fosterforeldre

Det siste året gutten bodde hos Margreet og Frode, var han i puberteten og hadde sagt at han ønsket å flytte til sin biologiske familie.

Margreet sier de ville ta opp med barnevernet hva de skulle gjøre, og de ba selv om å få et møte.

Barnevernet i kommunen ønsker ikke å kommentere den aktuelle saken, og heller ikke hvorfor gutten måtte dra så brått.

Så lenge barnevernet kan opptre på en slik måte og vi ikke har mulighet til å diskutere noe med dem, er det helt uaktuelt å bli fosterforeldre igjen. Jeg anbefaler ingen å bli fosterforeldre, sier Margreet Sloot.

Fosterforeldrene har rutinemessig hatt møter med barnevernet fire ganger i året. Det siste året bare to ganger etter ønske fra barnevernet.

Barnevernstjenesten opptrådte ikke ulovlig

Marita Ugseth, fagkoordinator barnevern, fylkesmannen Trøndelag

Fagkoordinator i barnevernet i Trøndelag, Marita Ugseth, sier det er nødvendig med tett oppfølging mellom barnevern og fosterforeldre også for å finne ut om det i perioder er behov for ekstra ressurser og støtte.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Fylkesmannen åpnet tilsyn mot barnevernstjenesten, og konkluderte med at barnevernet ikke gjorde noe ulovlig i håndteringen av saken.

Fagkoordinator i barnevern hos Fylkesmannen i Trøndelag, Marita Ugseth, sier at barnevernet har en plikt til oppfølging og kontroll med barnets situasjon, og en plikt til å veilede og følge opp.

Paret har sendt klage til Sivilombudsmannen. Dette er saker som handler om barnevernets skjønn. Da skal det mye til for at Sivilombudsmannen endrer et vedtak.

– Det følger av sivilombudsmannsloven at ombudsmannen kun i begrenset grad overprøver forvaltningens skjønn, sier kontorsjef hos Sivilombudsmannen, Gustav Haver.