NRK Meny
Normal

Høyre nekter å gi fra seg makt til Steinkjer

Høyre i Trondheim vil ikke gi fra seg politisk makt til Steinkjer hvis de to trønderfylkene blir slått sammen.

Ingrid Skjøtskift og Ola Borten Moe

Ingrid Skjøtskift fra Høyre og Ola Borten Moe fra Senterpartiet er hel uenige om fordelingen av de administrative arbeidsplassene i et samlet Trøndelag.

Foto: Morten Andersen/NRK

Både Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet i trønderhovedstaden aksepterer at fylkesrådmannen i et framtidig storfylke kan sitte i Steinkjer. Ja, SV og Senterpartiet mener også at fylkesordføreren skal holde til i Steinkjer. Men der er Høyre helt uenige.

– Flagger ut til Steinkjer

– Når vi nå har bestemt oss for å slå sammen regionen, er det viktig å få den best mulige starten. Trondheim er jo motoren i regionen og den naturlige hovedstaden. Da er det ikke naturlig at Trondheim aktiv flagger ut sine administrative arbeidsplasser til Steinkjer, sier kommunalråd Ingrid Skjøtskift i Høyre i Trondheim.

Arbeiderpartiet sa senest forrige uke at fylkesrådmannen og fylkesordføreren bør sitte i Trondheim. Nå mener partiet altså at fylkesrådmannen kan sitte i Steinkjer, og formannskapet i Trondheim gikk tirsdag inn for støtte den framforhandlede avtalen mellom Nord- og Sør-Trøndelag om at fylkesmannen og fylkesrådmannen kan plasseres på Steinkjer i et nytt og samlet Trøndelag.

– Må samle funksjonene

Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik aksepterer at fylkesrådmannen skal sitte i Steinkjer.

Foto: NRK

SV og Senterpartiet i Trondheim mener også fylkesordføreren bør kunne sitte i Steinkjer.

– Vi mener det er en kunstig deling som er foreslått i intensjonsavtalen med fylkesrådmann i Steinkjer og fylkesordfører i Trondheim. Vi må se på hva som skal til for å få en vellykket løsning av de fylkeskommunale oppgavene, og da bør de to funksjonene være samlet. Det kan man like godt gjøre fra Steinkjer som fra Trondheim, sier Senterpartiets Ola Borten Moe.

Men der er ikke Arbeiderpartiet og trondheimsordfører Rita Ottervik enig .

– Om man ønsker å finne en balanse som trygger Steinkjer, så må man ha en balanse hvor Trondheim får noe ut av dette. Jeg synes for så vidt at man har funnet fram til en grei balanse, selv om jeg mener at Steinkjer har fått ganske mye oppi dette her, sier Ottervik.

All makt i Trondheim

Høyre i Trondheim på sin side sier det vil være helt naturlig å samle den politiske makten i trønderhovedstaden.

– Det er jo fylkeskommunen som skal bestemme hvor de vil ha sitt administrative sentrum. Men det skulle bare mangle om ikke Trondheim som en stor forvaltningsby skulle ha en mening om hva man ønsker når det gjelder framtida for sine egne arbeidsplasser, sier Ingrid Skjøtskift.

Ola Borten Moen og Senterpartiet i Sør-Trøndelag tror en sammenslåing av fylkene er en god ide, men da må ikke lokaliseringsdebatten overskygge det de mener er viktig i denne saken.

– Det er mye godt samarbeid i Trøndelag som ikke har latt seg gjennomføre fordi vi gjør alle disse diskusjonene til et kretsmesterskap. Isteden må vi samle kreftene for å trekke mer aktivitet til Trøndelag, sier Ola Borten Moe.