Hopp til innhold

Håper oransje farge skal begrense medisinering

Forskere i Trondheim vil teste om lysbehandling kan virke positivt på psykisk syke mennesker. Ei hel avdeling ved akuttposten på Østmarka psykiatriske sykehus får derfor oransje lys hver kveld.

Lysbehandling

– Vi har tatt all kunnskapen om oransje og blått lys, og betydningen av en god døgnrytme, og satt kunnskapen helt fysisk inn i bygget, sier forsker Håvard Kallestad.

Foto: NTNU

I et forsøk på å hjelpe psykisk syke mennesker har studenter frivillig lagt seg inn på psykiatrisk avdeling i Trondheim for å teste ut en ny behandlingsmetode.

Ved Østmarka psykiatriske sykehus i Trondheim er alle vinduer og lamper på én avdeling dekket med oransje filtre på kveldstid.

Akuttposten

Forskerne har blokkert for blått lys på kveldstid, på en tid av døgnet de mener mennesker bør skjermes for dette. Håpet er at søvnhormonet melatonin raskere skal utskilles hos psykisk syke pasienter.

Foto: NTNU

Målet er å se om lyset kan bidra til redusert medisinering. Selv for alvorlig psykisk syke.

– Det vi har gjort er at vi har prøvd å lage en lyssetting i sykehusavdelingen som vi håper skal påvirke døgnrytmen til de som er inne i avdelingen, sier forsker ved Institutt for psykisk helse på NTNU, Håvard Kallestad.

Dette er det aller første forsøket av sitt slag i Norge, og et av svært få på verdensbasis.

Frivillig lagt inn i ti dager

Psykologistudentene ved NTNU har frivillig lagt seg inn på avdelingen i ti dager.

I fem av dagene oppholder de seg på en avdeling med normal lyssetting. De fem andre dagene bor og sover de i oransje lys på kvelds- og nattetid.

Årsaken er at de ønsker å undersøke hvordan lyset påvirker kroppens evne til å utskille stoffet melatonin.

Søvnhormonet melatonin

Melatonin er kroppens sterkeste antioksidant og stimuleres av fast døgnrytme, balanse mellom hvile, aktivitet, lys og mørke. Hormonet skaper harmoni og glede.

Stoffet produseres om kvelden og er grunnleggende viktig for kroppens psykiske helse.

Både norsk og internasjonal forskning har vist at fravær av melatonin på kveldstid har ført til dårligere psykisk helse.

Overlege og seksjonssjef Knut Langsrud, akuttposten Østmarka

Overlege og seksjonssjef Knut Langsrud ved akuttposten på Østmarka psykiatriske sykehus har tidligere dokumentert at uryddig døgnrytme fører til lengre opphold ved psykiatrisk avdeling.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Også ved det psykiatriske sykehuset i Trondheim er det dokumentert sammenheng mellom varierende døgnrytme og psykisk helse.

Overlege Knut Langsrud har funnet ut at pasienter med uryddig søvnmønster må oppholde seg lenger ved psykiatrisk avdeling enn andre pasienter.

Funnene støttes i flere publiserte forskningsartikler.

Det blå lyset

Forskning med pasienter som brukte oransje briller ved Valen sykehus er forløperen til prosjektet i Trondheim.

Ved Valen sykehus fikk man dokumentert at blant annet bipolare pasienter ble mer friske når blått lys ble blokkert på kvelds- og nattetid.

Blått lys skaper naturlig oppstemthet og er positivt for mennesket på dagtid, viser forskningen.

Det er også dokumentert at blått lys påvirker melatoninutskillinga.

Håvard Kallestad

– En bedring av søvn- og døgnrytmemønster kan gi kortere behandling av pasienter med maniske lidelser, sier forsker Håvard Kallestad ved NTNU.

Foto: NTNU

– Vi er interessert i å finne ut om det å ta bort blått lys om kvelden fører til endringer i utskillelse av melatonin, sier Håvard Kallestad.

LES: Oransje briller kan være løsningen for bipolare

Filter på fra klokken 18.30–06.30

Som en del av forskningsprosjektet blir det blå lyset, som fins i dagslys og på tv-skjermer, endret. Et oransje filter senkes foran vinduene, lys i gangen og på pasientrommene blir oransje, forklarer Kallestad.

På den måten vil pasientene få mye dagslys på morgenen og et kunstig mørke om kvelden.

– Det vi håper på er at det skal føre til raskere bedring og kortere liggetid, og at det kan føre til mindre bruk av medisiner, sier Kallestad.

Psykiatriske pasienter har ofte søvnvansker

Forskere vet at pasienter som legges inn på akuttpsykiatriske sykehus ofte har veldig store søvnvansker.

Det er et av de vanligste symptomene som går igjen, uansett hva de legges inn for.

Særlig når det kommer til psykiatriske pasienter med alvorlige lidelser som mani og schizofreni, ser Kallestad og hans kolleger, sammenfall med et urytmisk søvnmønster.

NRK viser et program om forskningsprosjektet på Østmarka i Viten og Vilje, torsdag 23. nov.