Grus og stein i vegbanen

På fylkesveg 715 mellom Ilsvika og Flakk er det redusert fremkommelighet på grunn av mye grus og stein i vegbanen. Trafikanter på to hjul anbefales å benytte omkjøring via fylkesveg 707 Byneset og Klett. Det pågår oppryddingsarbeid på strekningen.