Giftig vann truer Orkla

Lakseeleva Orkla er i fare. Årsaken er at forurensningen fra de nedlagte gruvene på Løkken har økt betraktelig. 

 

Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA, advarer og mener faren er stor for at lakseeleva Orkla rammes hvis ikke noe blir gjort. Elva var Norges fjerde beste lakseelv i fjor.

Lokalbefolkningen slo alarm

Forurensningen fra gruvene på Løkken i Meldal kommune er godt synlige i landskapet. Innbyggerne slo alarm da den såkalte "Raubekken" ble styggere. Bekken mottar all avrenning fra Løkken gruveområde.

- Den er sterkt forurenset, sier forsker i NIVA, Egil Iversen. Han forteller at metall-transporten i elva har vært økende siden 2002.

- Det betyr at det blir en økt belastning på Orkla, sier Iversen.

Yngelen truet

Siden 1992 har man pumpet det forurensede vannet fra gruvene tilbake dit det kom fra og så har gruvene selv renset bort de giftige stoffene. Denne prosessen har nå stagnert, uvisst av hvilken grunn.  

I dag samles eksperter i Orkdal for å diskutere hvordan Orkla kan reddes. Frykten er at fiskeyngelen skal dø ut. Ifølge Iversen er det yngelen, rogn og næringsdyr for fisken som er truet. Dette vekker uro i kommunen hvor laksefiske er god butikk.  

- Jeg er veldig bekymret. Det må gjøres tiltak. Det er helt klart, sier Johnny Kristensen. Han representerer Arbeiderpartiet i kommunestyret i Meldal. 

- Hvis vi komme i en situasjon der elva og laksen blir skadelidende, er det ganske dramatisk. Sånn som situasjonen er så er den under kontroll, men det er jo en ugunstig utvikling. Det er den som må stoppes, sier Kristensen.