Fv. 30 åpen for trafikk

Vogntoget som sperret vegen på Fv. 30 mellom Ålen og Røros har kommet seg videre og vegen er åpen for trafikk igjen.